UWAGA! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!
Wszystkich chętnych do udziału w zajęciach prowadzonych w naszej placówce zapraszamy od 22 sierpnia br. od godz. 12.00 do 26 sierpnia br. do godz. 14.00 do rejestracji i zapisów pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wskazaniu placówki (dzielnica Śródmieście, Młodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego) oraz określeniu wybranych zajęć, wydrukowane i podpisane podanie wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do sekretariatu do 26 sierpnia do godziny 15.00.

Harmonogram:

 od 27 sierpnia do 28 sierpnia             Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych               
29 sierpnia godzina 17.00       Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych

od 29 sierpnia godzina 17.00
do 30 sierpnia godzina 14.00

      Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany
30 sierpnia godzina 16.00       Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych