Rozpoczynamy rekrutację!

Od 16 maja przyjmujemy wnioski od nowych kandydatów oraz uczestników chcących zapisać się na zajęcia w jakich nie brali do tej pory udziału. Rejestracji wniosku w systemie można dokonać najpóźniej 3 maja, do godziny 16.00, a wydrukowane i podpisane złożyć nie później niż do godziny 18.00 w sekretariacie placówki.

Podobnie jak w zeszłym roku zapisy prowadzone będą przez miejski system rekrutacji dostępny pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Aby złożyć wniosek należy:

1. Utworzyć profil na stronie: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl.
2. Uzupełnić formularz.
3. Dodać zajęcia w jakich chcemy brać udział (wybrać z oferty Śródmieście / MDK im. Władysława Broniewskiego).
4. Zatwierdzić i wydrukować formularz.
5. Podpisany złożyć w sekretariacie MDK.

Przy składaniu nowych wniosków obowiązuje potwierdzenie woli dostępne po zakwalifikowaniu się na zajęcia (szczegóły w harmonogramie poniżej).


Harmonogram zapisów:

7 maja, godzina 12.00 - 15 maja, godzina 23.59 - Przyjmowanie deklaracji kontynuacji od uczestników tegorocznych.

16 maja, godzina 16.00 - 3 czerwca, godzina 18.00 - Przyjmowanie wniosków od nowych kandydatów oraz uczestników chcących skorzystać z zajęć innych niż dotychczasowe.

18 maja, godzina 12.00 - 18.00  - Dzień Otwarty MDK - możliwość poznania MDK Łazienkowska i zapisów na zajęcia z pomocą pracowników placówki. 

5 czerwca - 11 czerwca - Organizacja badania uzdolnień kierunkowych na niektóre zajęcia specjalistyczne. 

14 czerwca, godzina 12.00 - Informacja o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych.

14 czerwca, godzina 12.00 - 24 czerwca, godzina 9.00 - Potwierdzanie woli przez kandydatów zakwalifikowanych.

24 czerwca, godzina 12.00 - Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

26 czerwca, godzina 12.00 - Publikacja informacji o wolnych miejscach.


Z zasadami rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 można zapoznać się w dokumencie dostępnym TUTAJ.