nauczyciel:   Iwona Antos
     
wiek uczestników:   6 - 13 lat
     
dni zajęć:   informacje w zakładce "plan zajęć"

 

Zapraszam na zajęcia wspierające wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości dzieci poprzez kształtowanie w nich postaw twórczych i rozwijanie ich indywidualnych zainteresowań. Poprzez odkrywanie tajemnicy formy, lini, barwy, światła, przestrzeni i faktury będziemy tworzyć swobodne twórcze wypowiedzi plastyczne, których efekty będziemy prezentować na wystawach na terenie MDK.
Na zajęciach:

  • rozwijamy ekspresję i wyobraźnię plastyczną dzieci dostosowując tematy, techniki i użyte materiały do ich indywidualnych zainteresowań i potrzeb
  • dzieci uczą się wyrażania swoich emocji za pomocą różnorodnych środków wyrazu plastycznego oraz wrażliwości na piękno sztuki
  • rozwijamy naturalną ciekawość poznawczą dziecka - skłaniamy do obserwacji otoczenia (powstają prace plastyczne inspirowane otaczającą rzeczywistością, muzyką, bajkami, wierszami, opowieściami)
  • dzieci rozwijają swoje zdolności manualne dzieci i umiejętność posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi (umiejętne operowanie narzędziami i materiałem): akwarela, akryl, tempera, farby plakatowe, prace plastyczne z wykorzystaniem farb witrażowych, malowanie tuszem, rysunek ołówkiem, patykiem, piórkiem, węglem, sepią, prace w plastelinie, glinie, masie papierowej lub solnej, wycinanki, prace graficzne, konstruowanie form przestrzennych z gotowych materiałów i inne
  • dzieci wzmacniają wiarę we własne siły i możliwości, a w szczególności uczą się wyrażania własnych opinii, uzasadniania i wyjaśniania swojego stanowiska oraz używania odpowiednich argumentów
  • rozwijamy kreatywność i pomysłowość dzieci, a także śmiałość w podejmowaniu zadań trudnych
  • dzieci uczą się wytrwałości, samodyscypliny, oraz umiejętności zgodnego współżycia w grupie.