2018 11 basniowa przyroda d

W baśniach odbija się przyroda kraju, jego stare obyczaje, wierzenia, piękno krajobrazu. Funkcje edukacyjne baśni i bajek są wszechstronne. Przekazują wiedzę o świecie, ludziach, pobudzają wyobraźnię i kształtują uczucia, budzą wrażliwość. Dzieci angażują się w wydarzenia, identyfikują z bohaterami, przyrodą, zwierzętami. Poprzez zabawę bajką i baśnią możliwe jest rozwijanie aktywności twórczej dziecka. Dodatkowo, tzw. Duch miejsca (genius loci) jest ważnym zagadnieniem w kształtowaniu krajobrazu, uwzględnianym również w programach szkolnych w ramach edukacji architektonicznej (Dialog z otoczeniem, Archi-Przygody).

CELE PROJEKTU:

Popularyzacja baśni i bajek wśród dzieci, ze zwróceniem uwagi na rolę, jaką pełnią w ich życiu.
Poznanie różnic między baśnią, bajką, mitem.
Zwrócenie uwagi na istotna rolę świata przyrody, która jest tłem wielu wydarzeń rozgrywających się w baśniach.
Przegląd zwierząt występujących w bajkach użytych do symbolicznego ukazania cech i przywar ludzkich.
Uświadomienie stereotypów i niesprawiedliwych ocen, które przypisujemy pewnym zwierzętom, bohaterom bajek np. chytry jak lis.
Poznanie roli mitycznych postaci występujących w wierzeniach ludzi i baśniach oraz ich roli w przyrodzie, np. elfów, skrzatów, krasnoludków, rusałek, wodników i tym podobnych.
Rozwijanie wyobraźni, fantazji i inwencji twórczej u dzieci.
Kształtowanie emocjonalnej więzi dzieci z przyrodą.
Zwrócenie uwagi na Ducha miejsca, czyli jego szczególną atmosferę, kontekst, podczas kształtowania najbliższego otoczenia (szkoły, placówki edukacyjnej, kulturalnej itp.).
Wspieranie kreatywności dzieci w różnych formach aktywności: plastycznej, ruchowej, muzycznej, tanecznej.

 

KOORDYNATOR PROJEKTU - Antonina Batko (Warsztaty przyrodnicze dla szkół Teatr Przyrody, Klub przyrodniczy Panda) - pomysłodawca projektu, przygotowanie i prowadzenie zajęć „Baśniowa przyroda” dotyczących roli zwierząt i świata przyrody w baśniach i wierzeniach ludzi

 

INNI NAUCZYCIELE ZAANGAŻOWANI W REALIZACJĘ PROJEKTU

Anna Stępniewska (pracownia „Hamak”) - pomoc w projektowaniu i wykonaniu dekoracji i rekwizytów/pomocy do zajęć, opracowanie konkursu „Łowcy chochlików” lub „Mieszkanko dla Skrzata”
Maria Sawicka- Biczyk (Pracownia Rysunku i Malarstwa) – dekoracje, wykonanie plakatów
Agnieszka Lepianka-Pawlikowska (warsztaty z naturą i sztuką w tle) - przygotowanie „Balu w mchu i paproci”
Elżbieta Kossakowska (Dekorowanie) - robienie kukiełek baśniowych postaci: nimf, wodników, elfów na swoich zajęciach; zorganizowanie wystawy najładniejszych prac
Agnieszka Szymańska-Kierlandczyk, Natalia Dymarska (Zespół Fasolki) - występy Fasolek: piosenki o baśniowym świecie w czasie imprez „Święto Szarlotki”, „Bal w mchu i paproci”, „Święto Truskawki”
Katarzyna Świder-Kędzior (Pracownia ceramiczna) – konkurs „Festiwal skrzatów i krasnali” połączony z wystawą prac w Miasteczku Przyrody w czasie Święta Truskawki. Propozycja stworzenia na stałe wystawy krasnali - opiekuńczych duchów w Miasteczku na wzór miasta Wrocławia.
Katarzyna Kasztelowicz (Przygoda z filmem) - stworzenie przez uczestników zajęć baśniowego filmu animowanego

 

ADRESAT PROJEKTU

Dzieci 7-12 lat.
Klasy szkolne uczestniczące w warsztatach przyrodniczych H. Batko, A. Lepianki-Pawlikowskiej, A. Stępniewskiej, dzieci z zajęć „Dekorowanie” E. Kossakowskiej, dzieci z zajęć Pracowni Ceramicznej K. Świder-Kędzior, zajęć „Przygoda z filmem” K. Kasztelowicz
Uczestnicy imprez MDK-u w Miasteczku Przyrody.
Zaproszone wybrane klasy ze szkół śródmiejskich: SP nr 211, 29, 12, 34 oraz kółka przyrodnicze i świetlice.
Przewidywana liczba uczestników około 600 osób w czasie trwania projektu.

SPOSOBY DOTARCIA DO ODBIORCÓW ORAZ PROMOCJA PROJEKTU
Zaproszenie na imprezy wewnętrzne MDK-u uczestników różnych zajęć.
Proponowanie warsztatów przyrodniczych o baśniowej przyrodzie. zgłaszającym swe klasy na zajęcia nauczycielom. Wysłanie zaproszeń do dyrekcji szkół SP nr 211, 29, 12, 34 z propozycją udziału poszczególnych klas w kwietniowych warsztatach „Mity o zwierzętach” w Miasteczku Przyrody.

 

ZASIĘG PROJEKTU

Wewnętrzny, zewnętrzny: dzielnicowy i miejski (dla zgłaszających się na zajęcia szkół)

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU

Rok szkolny - od września do czerwca

 

ZASOBY – ŚRODKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU:

Zasoby finansowe na kupienie materiałów do wykonanie pomocy naukowych, dekoracji, na nagrody w konkursach i poczęstunek w czasie organizowanych imprez wewnętrznych i zewnętrznych.

 

OPIS REALIZACJI PROJEKTU

Harmonogram

Wrzesień
Przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć: gry, puzzle, zdjęcia zwierząt, szablony
H. Batko, A. Stępniewska

Październik
Święto Szarlotki w Miasteczku Przyrody:
Poznanie mitów o złotym jabłku występujących w mitologii greckiej. Złote jabłko jako symbol bogactwa i powodzenia - prelekcja H. Batko
Warsztaty: „Moje złote jabłko” - malowanie jabłek na złoty kolor (potrzebna specjalna złota farba w spreju używana do zdobienia tortów).
„Pogoń za złotym jabłkiem” – poszukiwanie przez uczestników ukrytych na terenie Miasteczka, ewentualnie na zewnątrz szablonów złotych jabłuszek.
„Rajski ogród” - projektowanie ogrodu z jabłonką w tle - A. Stępniewska
Występ Fasolek – piosenki o jabłkach i szarlotce – A. Szymańska-Kierlandczyk, N. Dymarska

Listopad
Baśnie z mchu i paproci
Popołudniowe spotkanie z kołem przyrodniczym i chętnymi uczestnikami zajęć z MDK-u w Miasteczku Przyrody przy atrapie ogniska. Snucie opowieści o przyrodzie zamieszkałej przez różne baśniowe postacie, które stały się bohaterami współczesnych bajek filmowych np. krasnale Żwirek i Muchomorek. Poznanie różnych gatunków paproci - gra dydaktyczna. Mit o kwiecie paproci, słowiańskie wierzenia i zwyczaje: Noc Kupały, Sobótka itp. Różne aktywności uczestników: pisanie baśni, zagadki, zabawy przygotowanie - H. Batko
Plakat i dekoracje - M. Sawicka-Biczyk

Grudzień - styczeń
Przygotowanie warsztatów i wykonanie pomocy naukowych na kwietniowe spotkanie szkół w Miasteczku Przyrody „Mity o zwierzętach” – H. Batko

Styczeń
„Bal w mchu i paproci” – A. Lepianka-Pawlikowska
Przygotowanie dekoracji, muzyki i prowadzenie - Agnieszka Lepianka-Pawlikowska
Przygotowanie zabaw – H. Batko, A. Stępniewska
przygotowanie fragmentu filmu - balu elfów z filmu „Waśnie w świecie baśni” – K. Kasztelowicz

Luty
Prowadzenie warsztatów dla świetlic „Baśniowa przyroda” H. Batko
Prowadzenie warsztatów „Duchy Miejsca - Duchy Zimy” w ramach akcji Zima w Mieście - A. Stępniewska

Marzec
Przygotowanie dekoracji, pomocy dydaktycznych na kwietniowe warsztaty „Mity o zwierzętach” H. Batko, M. Sawicka-Biczyk, A. Stępniewska

Kwiecień
Warsztaty przyrodnicze w ramach swoich zajęć „Mity o zwierzętach” H. Batko

Czerwiec
Święto Truskawki – piknik rodzinny: zakończenie projektu
Warsztat „Baśniowe chochliki” gra dydaktyczna H. Batko
Finał konkursu „Festiwal krasnoludków i skrzatów” - ustawienie figurek w Miasteczku Przyrody
Poszukiwacze Ducha miejsca w Miasteczku Przyrody - warsztaty przyrodniczo-literackie we współpracy z Martą Olbryś.

 

Sposób prezentacji wyników, forma podsumowania projektu

Wystawa prac plastycznych pracowni K. Świder-Kędzior, E. Kossakowskiej

 

Oczekiwane efekty projektu

Uświadomienie wszystkim uczestnikom warsztatów i imprez organizowanych w Miasteczku Przyrody oraz na Łazienkowskiej, że choć świat przyrody przedstawiony w baśniach i bajkach nie jest światem realnym, jednak działa na naszą wyobraźnię i kształtuje naszą rzeczywistość. Zwierzęta będące bohaterami bajek nie zawsze przedstawione są pozytywnie, ponieważ poprzez ich zachowania autorzy nadają im ludzkie cechy i wady, czyli je personifikują. Prowadzi to często do stereotypów i błędnego postrzegania ich roli w przyrodzie. Niemniej zwierzęta w ludzkiej kulturze odgrywają wielką rolę. Jednym oddawano cześć boską, inne prześladowano. Niektóre mają znaczenie symboliczne np. mrówka, pszczoła są symbolem pracowitości.
Poprzez zrozumienie zagadnienia ducha miejsca i nabycie umiejętności odkrywania go w najbliższym otoczeniu uczestnicy zwiększają swoją wiedzę o kulturze i ludziach - o tożsamości miejsc oraz związanych z nimi elementach krajobrazu: nieożywionych i ożywionych - głazach, roślinach, zwierzętach.

 

PLAN EWALUACJI PROJEKTU

Rozmowy z dziećmi i dorosłymi o tym, czego dowiedzieli się o życiu różnych zwierząt.