Untitled 2 Program realizowany jest we współpracy z Biurem Ochrony Środowiska i Biurem Edukacji m.st. Warszawy. Na początku roku szkolnego szkoły otrzymują zestawy badawcze oraz materiały edukacyjne i przeprowadzają badania terenowe w ramach jednego z trzech pakietów tematycznych: „Woda”, „Powietrze” i „Odpady”.

Otrzymane wyniki uczniowie opracowują w formie prezentacji multimedialnej oraz posterów i prezentują je podczas seminariów naukowych organizowanych oddzielnie dla realizatorów poszczególnych pakietów. Podczas seminariów odbywają się spotkania z ekspertami w danej dziedzinie. Podsumowanie całorocznej realizacji programu dla wszystkich uczestników odbywa się w czerwcu w parku wilanowskiego Pałacu-Muzeum.


BADANIA TERENOWE

Uczniowie prowadzą szkolny monitoring wody, badając wodę w najbliższych zbiornikach wodnych pod kątem obecności zanieczyszczeń, sprawdzają stopień zanieczyszczenia powietrza i poziom hałasu w najbliższej okolicy oraz dowiadują się, co się dzieje z odpadami, które segregują w szkole, a także sprawdzają, jak przebiega biodegradacja różnych rodzajów odpadów.

Zobacz prezentację WODA

Zobacz prezentację POWIETRZE


 

SEMINARIA NAUKOWE

Seminarium "Badania powietrza i hałasu" odbyło się w L LO im. Roy Barbossa na Pradze Płn. Drużyny z poszczególnych szkół przygotowały postery oraz prezentacje multimedialne, na których w bardzo ciekawej formie przedstawione zostały wyniki badań terenowych. Licealiści, którzy pomagali w organizacji seminarium byli zaskoczeni wysokim poziomem prezentacji uczniów szkół podstawowych. Referat na temat zagrożenia hałasem wygłosił Jan Radosz z Centralnego Instutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego i podkreślił, że uczniowie profesjonalnie przeprowadzili swoje badania. Dzięki nawiązanej współpracy i dzięki zaangażowaniu uczniów w śródmiejskich szkołach uczestniczących w programie "Od poznania do działania" będą wykonane adaptacje akustyczne sal lekcyjnych.  

 • dscn1796
 • pe_powietrze-1
 • pe_powietrze-2
 • pe_powietrze-3
 • pe_powietrze-4
 • pe_powietrze-5

 W Gimnazjum nr 4 na Mokotowie zorganizowane zostało seminarium dla szkół, które realizowały pakiety: "Woda" i "Odpady". Referat na temat zanieczyszczeń wód oraz zagrożenia odpadami wygłosiła dr Małgorzata Falencka-Jabłońska z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Uczniowie zaprezentowali wyniki szkolnego monitoringu wody oraz badań, dotyczących gospodarowania odpadami na terenie swojej dzielnicy. Gimnazjaliści, którzy prowadzili seminarium i wspomagali organizacyjnie, gratulowali swoim młodszym kolegom ciekawych wyników badań i profesjonalnych prezentacji.

 • dscn1732
 • pe_woda-1
 • pe_woda-2
 • pe_woda-3
 • pe_woda-4
 • pe_woda-5
 • pe_woda-6
 • pe_woda-7
 • pe_woda-8

 PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU W ROKU SZKOLNYM

Na terenie pięknego zabytkowego parku wokół Pałacu w Wilanowie odbył się finał - spotkali się wszyscy, którzy realizowali program "Od poznania do działania". W wyznaczonym miejscu, między drzewami, przy uczęszczanej przez zwiedzających alejce rozwiesiliśmy wszystkie postery, prezentujące wyniki badań powietrza i hałasu, wody oraz odpadów. A następnie po podzieleniu się na 3 grupy ruszyliśmy z przewodnikami na zieloną wyprawę: mierzyliśmy obwody pni starych parkowych drzew, uczyliśmy się rozpoznawania drzew po liściach, obserwowaliśmy ptaki, a nawet uratowaliśmy kaczkę, której dziób został skrępowany przez plastikową obręcz - pozostałość nakrętki  z porzuconej butelki PET.

 • dscn1798
 • dscn1801
 • dscn1804
 • dscn1808
 • dscn1809
 • dscn1814
 • dscn1820
 • dscn1822
 • dscn1826
 • dscn1839
 • dscn1840
 • dscn1842
 • dscn1843
 • dscn1853
 • dscn1856
 • dscn1860
 • dscn1867
 • dscn1870