2015 miodowy logoCELE PROJEKTU:
· Przybliżenie wiedzy na temat życia pszczoły miodnej i dzikich pszczołowatych.
· Poznanie znaczenia pszczołowatych dla przyrody i człowieka (zapylanie).
· Zaznajomienie dzieci z produktami pszczelimi (miód, wosk, propolis itp.).
· Edukowanie, w jaki sposób możemy pomagać pszczołowatym.
· Wyjaśnianie przyczyn masowego wymierania pszczół.
· Motywowanie do ochrony przyrody.
· Wspieranie kreatywności dzieci w różnych formach aktywności: plastycznej, ruchowej, muzycznej, tanecznej.

KOORDYNATOR PROJEKTU:
Antonina Batko - warsztaty przyrodnicze dla szkół „Teatr Przyrody”, Klub przyrodniczy PANDA 

INNI NAUCZYCIELE ZAANGAŻOWANI W REALIZACJĘ PROJEKTU:
Agnieszka Lepianka - warsztaty dla szkół „Odkrywanie kultury i natury…”, Klub Odkrywców Przyrody
Elżbieta Zduńczyk - warsztaty dla szkół „Łamigłówka”
Honorata Waszkiewicz - warsztaty dla szkół „Od poznania do działania”
Maria Sawicka- Biczyk – Pracownia Rysunku i Malarstwa
Katarzyna Świder-Kędzior – plastyka dziecięca, ceramika
Karolina Starzak – zespoły taneczne hip-hop
Magdalena Smolińska – zespół wokalny „Campanello”

ADRESAT PROJEKTU:
dzieci w wieku 7-12 lat:
- klasy szkolne uczestniczące w warsztatach przyrodniczych H. Batko, A. Lepianki, E. Zduńczyk,
- dzieci należące do Klubu PANDA i Odkrywców Przyrody,
- uczestnicy imprez organizowanych przez MDK w Miasteczku Przyrody,
- zaproszone wybrane szkoły śródmiejskie.

Przewidywana liczba uczestników - około 600 osób w czasie trwania projektu

SPOSOBY DOTARCIA DO ODBIORCÓW ORAZ PROMOCJA PROJEKTU:
- zaproszenie na imprezy wewnętrzne organizowane w MDK-u,
- proponowanie warsztatów przyrodniczych o pszczołach zgłaszającym się szkołom.

ZASIĘG PROJEKTU:
wewnętrzny i zewnętrzny: dzielnicowy, miejski (dla zgłaszających się na zajęcia szkół)

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA POZA MDK:
Pszczelarze – rodzice dzieci ze SP nr 211, Fundacja alter eko

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
Rok szkolny - od września do czerwca

UZASADNIENIE PODJĘCIA TEMATU PROJEKTU:
Zwrócenie uwagi na problem masowego ginięcia pszczół i uwrażliwienie dzieci oraz dorosłych na potrzebę ochrony owadów zapylających rośliny.

CELE PROJEKTU:
· Przybliżenie wiedzy na temat życia pszczoły miodnej i dzikich pszczołowatych.
· Poznanie znaczenia pszczołowatych dla przyrody i człowieka (zapylanie).
· Zaznajomienie dzieci z produktami pszczelimi (miód, wosk, propolis itp.).
· Edukowanie, w jaki sposób możemy pomagać pszczołowatym.
· Wyjaśnianie przyczyn masowego wymierania pszczół.
· Motywowanie do ochrony przyrody.
· Wspieranie kreatywności dzieci w różnych formach aktywności: plastycznej, ruchowej, muzycznej, tanecznej.

ZASOBY – ŚRODKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU:
zasoby finansowe na wykonanie pomocy naukowych, dekoracji, zakup miodów i pszczelarskich akcesoriów.

 

OPIS REALIZACJI PROJEKTU

Harmonogram

Wrzesień
Rodzinne Święto Szarlotki w Miasteczku Przyrody:
· Prelekcja uświadamiająca rolę pszczół w zapylaniu kwiatów m.in. jabłoni, dzięki czemu powstają owoce, będące naszym pożywieniem - H. Batko
· Gra zręcznościowa „Pszczoły do ula” – wykonanie i prowadzenie H. Batko
· Praca plastyczna – lepienie pszczoły z plasteliny – prowadzenie H. Waszkiewicz i H. Batko

Listopad
Rodzinne Święto - Katarzynkowe Pierniczki
Prezentacja multimedialna „Pszczele miody” poprzedzająca zagniatanie ciasta piernikowego – H. Batko

Listopad- grudzień
Wykonanie pomocy dydaktycznych: 7 gier „Jak pomóc pszczołom?” oraz „Pszczele puzzle” – H. Batko
„Dlaczego pszczele komórki są sześciokątne?” - E. Zduńczyk

Luty- marzec
Wykonanie dekoracji na kwiecień do Miasteczka Przyrody – M. Sawicka-Biczyk
Wykonanie kartonowych uli z dziećmi na swoich zajęciach - K. Świder-Kędzior
Zakup miodów i pszczelich akcesoriów – H. Batko
Wykonanie zaproszeń dla szkół – K. Świder-Kędzior
Zaplanowanie imprezy dla zaproszonych szkół śródmiejskich - H. Waszkiewicz i H. Batko
Zajęcia o pszczołach dla uczestników Klubu PANDA i Odkrywców Przyrody wraz z oglądaniem filmu
„Więcej niż miód” - H. Batko i A. Lepianka

Kwiecień
Warsztaty przyrodnicze dla szkół w ramach swoich zajęć - H. Batko, A. Lepianka, E. Zduńczyk
Finałowa impreza dla zaproszonych wybranych 6 szkół śródmiejskich z okazji Dnia Ziemi
„Miodowy miesiąc dla Ziemi” - termin do uzgodnienia
W ramach imprezy:
- spotkanie z pszczelarzami,
- warsztat matematyczny „Dlaczego pszczele komórki są sześciokątne?” - E. Zduńczyk
Gra „Jak pomóc pszczołom?” - H. Batko
Warsztat plastyczny lub zabawy „Jak to jest być pszczołą?” - A. Lepianka, H. Waszkiewicz
Miodowy poczęstunek - wszystkie osoby prowadzące zajęcia

Maj
Przygotowanie choreografii do tańca pszczół i przećwiczenie z zespołem - K. Starzak
Wybranie piosenki o pszczołach i nauczenie jej dzieci z zespołu „Campanello” - M. Smolińska

Czerwiec
Piknik Rodzinny Święto Truskawki –- zakończenie projektu
Warsztaty plastyczne: wykonanie pszczoły - M. Sawicka-Biczyk i H. Batko
Budowanie domków dla pszczół – Fundacja alter eko
Występy na scenie:
- piosenki o pszczołach - M. Smolińska
- taniec pszczół w wykonaniu zespołu – K. Starzak oraz nauczenie publiczności i wspólne odtańczenie tańca
- konkurs o pszczołach - H. Batko
- sprzedaż miodów z pasieki i spotkanie z pszczelarzami

Sposób prezentacji wyników, forma podsumowania projektu:
Na kwietniowych warsztatach w formie konkursów, prac plastycznych.
Podsumowanie na pikniku Święto Truskawki.

Oczekiwane efekty projektu:
Uświadomienie wszystkim uczestnikom warsztatów i imprez organizowanych w Miasteczku Przyrody tego, jak delikatna jest równowaga biologiczna w przyrodzie i jak łatwo człowiek ją narusza poprzez nieprzemyślane działania. Musi nastąpić mobilizacja wielu ludzi - przyjaciół Ziemi po to, by skutecznie pomagać przyrodzie. Trzeba jednak wiedzieć o problemie, rozumieć go i podejmować działania naprawcze.
Dlatego nasz projekt zachęca do włączenia się w akcję „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.

PLAN EWALUACJI PROJEKTU:
Rozmowy z dziećmi i dorosłymi o tym, czego dowiedzieli się o życiu pszczół i możliwości pomocy pszczołom w swoich ogródkach lub na ukwieconych balkonach.