2015 10 ptasie klimaty

CELE PROJEKTU: 

  • Przybliżenie wiedzy na temat zagrożeń, jakie spotykają ptaki wybierające miejskie środowisko życia.
  • Przedstawienie dobrych stron życia w mieście.
  • Identyfikowanie gatunków ptaków wokół nas.
  • Poznanie znaczenia ptaków dla przyrody i człowieka. 
  • Edukowanie, w jaki sposób możemy pomagać ptakom (szczególnie w okresie zimowym - dokarmianie).
  • Motywowanie do ochrony przyrody.
  • Wspieranie kreatywności dzieci w różnych formach aktywności: plastycznej, ruchowej, muzycznej, tanecznej.

KOORDYNATOR PROJEKTU 
Antonina Batko:
Warsztaty przyrodnicze dla szkół „Teatr Przyrody”
Klub przyrodniczy „Panda”

INNI NAUCZYCIELE ZAANGAŻOWANI W REALIZACJĘ PROJEKTU
Elżbieta Zduńczyk - warsztaty dla szkół „Łamigłówka”
Honorata Waszkiewicz - warsztaty dla szkół „Od poznania do działania”
Maria Sawicka- Biczyk - Pracownia Rysunku i Malarstwa (dekoracje)
Elżbieta Kossakowska – zajęcia „Sztuka dekorowania” (robienie ptasich kukiełek na swoich zajęciach i podczas Święta Truskawki; zorganizowanie wystawy najładniejszych kukiełek)
Iwona Antos – plastyka (wykonanie dekoracji w postaci stojącej tablicy z wizerunkiem jabłka z robakiem i jedzącego go ptaka na Święto Szarlotki)
N. Ostrowska, A Szymańska-Kierlandczyk - zespół Fasolki (występ Fasolek - piosenki o ptakach podczas Święta Szarlotki oraz Święta Truskawki
Katarzyna Świder-Kędzior - warsztaty plastyczne podczas Święta Szarlotki - lepienie ptaków oraz podczas Święta Truskawki – ptasia biżuteria z piórkiem
Magdalena Smolińska, A. Kondratowicz – zespół Campanello (przygotowanie piosenek o ptakach na listopadową imprezę w Miasteczku Przyrody – Stołówka Sikorki Matyldy oraz na Święto Truskawki)
Agnieszka Zielińska, Tomasz Truszkowski, Maria Sawicka-Biczyk - Dzień Babci i Dziadka (koncert orkiestry gitarowej, wykonanie ptasich masek i ramek do zdjęć ozdobionych piórkami)
Karolina Starzak – zespoły taneczne hip-hop (przygotowanie tańca ptaków, np. żurawi, łabędzi na Święto Truskawki)

ADRESAT PROJEKTU
Dzieci 7-12 lat
Klasy szkolne uczestniczące w warsztatach przyrodniczych H. Batko, E. Zduńczyk i dzieci z zajęć „Sztuka dekorowania” E. Kossakowskiej
Dzieci należące do klubu „Panda” H. Batko
Uczestnicy imprez MDK-u w Miasteczku Przyrody
Zaproszone wybrane klasy ze szkół śródmiejskich: SP 211, SP 29, SP 12, SP 34
Przewidywaną liczbę uczestników trudno określić (około 600 osób w czasie trwania projektu)

SPOSOBY DOTARCIA DO ODBIORCÓW ORAZ PROMOCJA PROJEKTU
Zaproszenie na imprezy wewnętrzne MDK-u uczestników różnych zajęć.
Proponowanie warsztatów przyrodniczych o ptakach zgłaszającym się szkołom.
Wysłanie zaproszeń do dyrekcji szkół 211, 29, 12, 34 z propozycją udziału w kwietniowym „Ptasim sejmiku” w Miasteczku Przyrody.

ZASIĘG PROJEKTU:
wewnętrzny, zewnętrzny: dzielnicowy i miejski (dla zgłaszających się na zajęcia szkół)
NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA POZA MDK
OTOP – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

CZAS TRWANIA PROJEKTU
Rok szkolny - od września do czerwca

UZASADNIENIE PODJĘCIA TEMATU PROJEKTU:
Zwrócenie uwagi na warunki życia ptaków w mieście i uświadomienie dzieciom roli ptaków w przyrodzie i dla człowieka.

ZASOBY – ŚRODKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU:
Zasoby finansowe na kupienie stojącego karmnika dla ptaków, wykonanie pomocy naukowych, dekoracji, na nagrody w konkursie „Ptasi Teatrzyk”, poczęstunek w czasie organizowanych imprez wewnętrznych i zewnętrznych, honorarium dla ornitologa.

OPIS REALIZACJI PROJEKTU

HARMONOGRAM

Wrzesień
Przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć o ptakach: gry, puzzle, zdjęcia ptaków - H. Batko

Październik
Święto Szarlotki w Miasteczku Przyrody – prelekcja uświadamiająca rolę ptaków w sadach, dzięki czemu możemy jeść owoce „bez robaków” m.in. jabłka - H. Batko
Występ Fasolek – piosenki m.in. o ptakach – N. Ostrowska, A. Szymańska-Kierlandczyk
Gra zręcznościowa – „Złap robaka!” - prowadzenie H. Batko lub E. Zduńczyk
Czytanie wiersza „Ptasie radio” z oglądaniem ilustracji wymienionych tam gatunków ptaków - H. Batko
Praca plastyczna: lepienie ptaka z modeliny – Katarzyna Świder Kędzior
Robienie pamiątkowych zdjęć z przygotowaną tablicą przedstawiającą: jabłko, robaka i ptaka – Tomasz Truszkowski.

Listopad
Stołówka Sikorki Matyldy
Występ zespołu Campanello – przygotowanie piosenki o ptakach, najlepiej o dokarmianiu – M. Smolińska, A. Kondratowicz
Prezentacja multimedialna „Ptaki przy karmniku”. Przygotowanie prezentacji i krótkiej prelekcji - H. Batko
Przygotowanie i obsługa rzutnika – A. Kośka
Praca plastyczna - wykonanie ptaka z rolki papieru toaletowego – E. Zduńczyk
Czym karmić ptaki? – zabawa w dobieranie właściwego pokarmu dla różnych gatunków ptaków odwiedzających karmniki zimą – H. Batko
Poczęstunek –„Ptasi pokarm” - H. Waszkiewicz
Wysypanie pokarmu w postaci ziaren w przygotowanym karmniku – wszyscy uczestnicy
Przygotowanie ulotek do konkursu przyrodniczo-plastycznego „Ptasi teatrzyk” i dostarczenie ich wybranym szkołom – H. Batko

Grudzień- styczeń
Przygotowanie warsztatów i wykonanie pomocy naukowych na kwietniowe spotkanie w „Ptasim sejmiku” – H. Batko

Styczeń
Ptasie klimaty w dniu Babci i Dziadka – osoba odpowiedzialna - Agnieszka Zielińska
Koncert orkiestry gitarowej – ptasie tematy w piosence, wspólne śpiewanie ogólnie znanych piosenek o ptakach, np. „Hej sokoły”.
„Bal w ptasich piórkach” w stylu lat 70. Przed balem wspólne wykonanie ptasiej maski z szablonu i robienie pamiątkowych rodzinnych zdjęć umieszczonych w ramkach z ptasimi piórkami (Tomasz Truszkowski).

Luty
Wykonanie zaproszeń dla szkół na „Ptasi sejmik”
Rozstrzygnięcie konkursu „Ptasi teatrzyk” na ptasią pacynkę
Zaplanowanie imprezy „Ptasi sejmik” dla zaproszonych szkół śródmiejskich - H. Waszkiewicz i H. Batko
Warsztaty dla szkół o sowach „Bezszelestni łowcy” - H. Batko

Marzec
Warsztaty dla szkół o bocianach „Kle, kle boćku, kle, kle” H. Batko
Przygotowanie dekoracji na kwietniowe spotkanie „Ptasi sejmik” M. Sawicka Biczyk

Kwiecień
Warsztaty przyrodnicze „Kochajmy ptaki” w ramach swoich zajęć H. Batko i E. Zduńczyk
Finałowa impreza projektu „Ptasie klimaty w MDK-u na Łazienkowskiej” dla zaproszonych wybranych 4 szkół śródmiejskich z okazji Dnia Ziemi - termin do uzgodnienia
W ramach imprezy: spotkanie z ornitologiem lub film „Wisła warszawska” o ptakach żyjących nad Wisłą (opowiada A. Kruszewicz)
Warsztaty, zabawy, gry konkursy dotyczące ptaków. Wręczenie nagród za ptasią pacynkę w konkursie „Ptasi teatrzyk” oraz obejrzenie wystawy nagrodzonych prac.

Maj
Przygotowanie choreografii – taniec ptaków i przećwiczenie z zespołem K. Starzak
Wybranie piosenek o ptakach i nauczenie ich dzieci z zespołu Campanello: M. Smolińska, A. Kondratowicz, zespół Fasolki: A. Szymańska-Kierlandczyk, N. Ostrowska.
Wybranie ptasich kukiełek na wystawę podczas Święta Truskawki - E. Kossakowska

Czerwiec
Piknik rodzinny Święto Truskawki – zakończenie projektu
Warsztaty przyrodnicze - wykonanie modelu bociana H. Batko, pokaz doświadczenia dotyczącego roli ciepłego powietrza w unoszeniu się ptaków o dużych skrzydłach np. bocianów. Głosy ptaków – rozpoznawanie.
Występ na scenie – piosenki o ptakach M. Smolińska, zespół Campanello, A. Szymańska-Kierlandczyk, N. Ostrowska, zespół Fasolki
Taniec ptaków w wykonaniu zespołu hip-hop – K. Starzak
Warsztaty plastyczne – ptasie kukiełki – E. Kossakowska, ptasia biżuteria z piórkiem – K. Świder-Kędzior
Warsztat „Ptaki w różnych kulturach” – A .Dziarmaga, Fundacja Edukacji Międzykulturowej
Ptasi Turniej Rodzinny - różne zadania dla zgłaszających się grup, złożonych z rodzica i dziecka. Opracowanie propozycji konkurencji - H. Batko i H. Waszkiewicz
Prowadzenie i pilnowanie poszczególnych konkurencji - wolni w danym momencie nauczyciele

Sposób prezentacji wyników, forma podsumowania projektu
Na kwietniowych warsztatach w formie konkursów, prac plastycznych m.in. konkursowych ptasich pacynek.
Różne aktywności dotyczące ptaków wykonywane przez dzieci i prezentowane na pikniku - Święto Truskawki

Oczekiwane efekty projektu
Uświadomienie wszystkim uczestnikom warsztatów i imprez organizowanych w Miasteczku Przyrody oraz na Łazienkowskiej roli ptaków w środowisku przyrodniczym, rozpoznanie pospolitych gatunków spotykanych w najbliższym otoczeniu, uwrażliwienie na warunki życia w miastach (śmieci, niszczenie gniazd w czasie lęgów, szklane ekrany, komunikacja miejska) umiejętność niesienia pomocy - właściwe dokarmianie podczas zimy, ustawianie poidełek w czasie upałów, wywieszanie budek lęgowych. Przede wszystkim zaś większe zainteresowanie przyrodą i jej mieszkańcami, chęć poznawania poprzez rodzinne wycieczki do lasu, parku gatunków ptaków z pomocą atlasów ornitologicznych. Uczestniczenie w wyprawach i projektach – Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, śledzenie ich strony internetowej.

PLAN EWALUACJI PROJEKTU
Rozmowy z dziećmi i dorosłymi o tym, czego dowiedzieli się o życiu ptaków i możliwości niesienia im pomocy.