2016 11 wypada poznac owada

CELE PROJEKTU
Przybliżenie wiedzy o owadach.
Poznanie cech charakterystycznych owadów.
Identyfikowanie niektórych gatunków owadów.
Poznanie znaczenia owadów dla przyrody i człowieka. 
Przezwyciężanie ewentualnych uprzedzeń, niechęci wobec owadów.
Motywowanie do ochrony przyrody.
Wspieranie kreatywności dzieci w różnych formach aktywności: plastycznej, ruchowej, muzycznej, tanecznej.

KOORDYNATOR PROJEKTU
Antonina Batko
Warsztaty przyrodnicze dla szkół Teatr Przyrody
Klub przyrodniczy Panda – pomysłodawca projektu

INNI NAUCZYCIELE ZAANGAŻOWANI W REALIZACJĘ PROJEKTU
Elżbieta Zduńczyk, warsztaty dla szkół „Łamigłówka” pomoc w prowadzeniu warsztatów
Anna Wróbel, pracownia „ Hamak” - pomoc w prowadzeniu warsztatów
Honorata Waszkiewicz, warsztaty dla szkół „Od poznania do działania” - pomoc w prowadzeniu warsztatów
Agnieszka Lepianka, Klub Odkrywców Przyrody - przygotowanie imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka – „Bal w kropeczki”
Maria Sawicka-Biczyk, Pracownia Rysunku i Malarstwa - dekoracje
Elżbieta Kossakowska, Pracownia Dekorowania - robienie modeli owadów na swoich zajęciach i podczas Święta Truskawki, zorganizowanie wystawy najładniejszych owadów
Iwona Antos, Plastyka dziecięca - wykonanie dekoracji na Święto Biedronki
A.Szymańska-Kierlandczyk, N. Ostrowska, Zespół Fasolki - występ Fasolek: piosenki o owadach w czasie imprez: „Dobranocka dla biedronki” oraz na Święto Truskawki
Katarzyna Świder-Kędzior, Pracownia ceramiczna - lepienie owadów z gliny i ich wystawa Magdalena Smolińska, A. Kondratowicz, Zespół Campanello - przygotowanie piosenek o biedronce na listopadową imprezę w Miasteczku Przyrody –„Dobranocka dla biedronki” oraz na Święto Truskawki
Karolina Starzak, zespoły taneczne hip-hop - przygotowanie tańca owadów np. pszczół na Święto Truskawki.

ADRESAT PROJEKTU
Dzieci 7-12 lat
Klasy szkolne uczestniczące w warsztatach przyrodniczych H. Batko, E. Zduńczyk, A. Wróbel i dzieci z zajęć „Dekorowanie” E. Kossakowskiej, dzieci z zajęć Pracowni Ceramicznej K. Świder -Kędzior
Dzieci należące do klubu „Panda” H. Batko
Uczestnicy imprez MDK –u w Miasteczku Przyrody
Zaproszone wybrane klasy ze szkół śródmiejskich: SP 211, SP 29, SP 12, SP 34
Przewidywana liczba uczestników - około 600 osób w czasie trwania projektu.

SPOSOBY DOTARCIA DO ODBIORCÓW ORAZ PROMOCJA PROJEKTU
Zaproszenie na imprezy wewnętrzne MDK-u uczestników różnych zajęć.
Proponowanie warsztatów przyrodniczych o owadach zgłaszającym się szkołom.
Wysłanie zaproszeń do dyrekcji szkół podstawowych nr: 211, 29, 12, 34 z propozycją udziału w kwietniowym spotkaniu z owadami w Miasteczku Przyrody.

ZASIĘG PROJEKTU
wewnętrzny, zewnętrzny dzielnicowy i miejski (dla zgłaszających się na zajęcia szkół)

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA POZA MDK
Katedra Entomologii na SGGW

CZAS TRWANIA PROJEKTU
Rok szkolny - od września do czerwca

UZASADNIENIE PODJĘCIA TEMATU PROJEKTU
Zwrócenie uwagi na mikroświat owadów i uświadomienie dzieciom roli owadów w przyrodzie i dla człowieka.

ZASOBY – ŚRODKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU
Zasoby finansowe na kupienie materiałów do wykonanie pomocy naukowych, dekoracji, na nagrody w mini konkursach i poczęstunek w czasie organizowanych imprez wewnętrznych i zewnętrznych, honorarium dla entomologa

OPIS REALIZACJI PROJEKTU
HARMONOGRAM

Wrzesień
Przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć o owadach: gry, puzzle, zdjęcia owadów - H. Batko

Październik

Święto Szarlotki w Miasteczku Przyrody – prelekcja uświadamiająca pożyteczną rolę niektórych owadów w sadach, dzięki czemu możemy uzyskać lepsze zbiory m.in. jabłek.
Warsztat „Nasi mali sprzymierzeńcy” - H. Batko
Występ Fasolek – piosenki m.in. o owadach – A. Szymańska-Kierlandczyk, N. Ostrowska

Listopad
Pożegnanie z biedronką
Występ zespołu Campanello lub Fasolek – przygotowanie piosenki o biedronkach – M. Smolińska, A. Kondratowicz lub A. Szymańska-Kierlandczyk, N. Ostrowska .Wierszyki o biedronce
Prezentacja multimedialna „Ile kropek ma biedronka”. Przygotowanie prezentacji i krótkiej prelekcji - H. Batko
Przygotowanie i obsługa rzutnika - A. Wróbel
Przygotowanie dekoracji i napisów – M. Sawicka-Biczyk, I. Antos
Warsztaty plastyczne - wykonanie biedronki origami E. Zduńczyk
Warsztaty „Naukowo o biedronce”. Oglądanie żywych okazów biedronek, podkreślenie pożytecznej roli biedronki i jej larw. Wykonanie z gotowych elementów koła ilustrującego rozwój biedronki – Hanna Batko

Grudzień- styczeń
Przygotowanie warsztatów i wykonanie pomocy naukowych na kwietniowe spotkanie szkół w Miasteczku Przyrody dotyczące owadów – H. Batko

Styczeń
Bal w kropeczki w dniu Babci i Dziadka –A. Lepianka-Pawlikowska

Luty
Wykonanie zaproszeń dla szkół na kwietniowe „Spotkanie w Biedronkowie”
Zaplanowanie imprezy „Spotkanie w Biedronkowie” dla zaproszonych szkół śródmiejskich H. Waszkiewicz i H. Batko

Marzec
Przygotowanie dekoracji na kwietniowe „Spotkanie w Biedronkowie” M. Sawicka- Biczyk, I. Antos

Kwiecień
Warsztaty przyrodnicze „Życie pszczoły miodnej” w ramach swoich zajęć H. Batko, E. Zduńczyk
Finałowa impreza projektu „Wypada poznać owada” dla zaproszonych wybranych 4 szkół śródmiejskich z okazji Dnia Ziemi
termin do uzgodnienia
W ramach imprezy: spotkanie z entomologiem „Oko w oko z owadem” lub multimedialna prezentacja owadów przygotowana przez H. Batko
Warsztaty, zabawy, gry konkursy dotyczące owadów. 

Maj
Warsztaty o motylach w ramach swoich zajęć –H. Batko
Przygotowanie choreografii – taniec pszczół -K. Starzak
Wybranie i nauczenie piosenek o owadach, biedronce- zespół Campanello - M. Smolińska, zespół Fasolki A. Szymańska, N. Ostrowska.

Czerwiec
Święto truskawki – piknik rodzinny- zakończenie projektu
Warsztaty przyrodnicze „Oko w oko z owadem” - praca plastyczna lub gra w układanie owada
Występ na scenie – piosenki o owadach M. Smolińska zespół Campanello, A. Szymańska, N. Ostrowska - zespół Fasolki
Taniec pszczół w wykonaniu zespołu Roe Kiddiz – K. Starzak 
Warsztaty plastyczne – E. Kossakowska, K. Świder-Kędzior
Warsztat – Owady w niektórych kulturach np. skarabeusz w kulturze egipskiej – A .Dziarmaga
Sposób prezentacji wyników, forma podsumowania projektu 
Wystawa prac plastycznych pracowni K. Świder-Kędzior, E. Kossakowskiej
Różne aktywności dotyczące owadów wykonywane przez dzieci i prezentowane na pikniku Święta Truskawki

Oczekiwane efekty projektu
Uświadomienie wszystkim uczestnikom warsztatów i imprez organizowanych w Miasteczku Przyrody oraz na Łazienkowskiej znaczenia owadów środowisku przyrodniczym, umiejętność odróżniania owadów od innych bezkręgowców, rozpoznanie niektórych gatunków spotykanych w najbliższym otoczeniu, uwrażliwienie na potrzebę ochrony wszystkich mieszkańców otaczającej przyrody nawet „brzydkich i dokuczliwych robali”, gdyż każdy organizm odgrywa jedynie swą rolę w środowisku przyrodniczym. Przede wszystkim budzenie ciekawości i zainteresowania przyrodą i jej mieszkańcami, chęć poznawania poprzez rodzinne wycieczki do lasu, parku, na łąkę itp.

PLAN EWALUACJI PROJEKTU
Rozmowy z dziećmi i dorosłymi o tym, czego dowiedzieli się o życiu owadów.