2017 11 co straszy w przyro

CELE PROJEKTU:
Poznanie zwierząt i zjawisk przyrodniczych, które budzą lęk w ludziach.
Wyjaśnienie skąd biorą się nasze lęki, fobie, uprzedzenia wobec niektórych zwierząt
Przypomnienie niektórych mitów, przesądów wobec zwierząt w naszej kulturze europejskiej i kulturach narodów z innych stron świata
Zdobywanie wiedzy o zwierzętach i racjonalne tłumaczenie ich zachowań
Edukowanie jak zachować się w czasie niebezpiecznych zjawisk zachodzących w przyrodzie: burze, wichury itp.
Motywowanie do ochrony przyrody
Wspieranie kreatywności dzieci w różnych formach aktywności: plastycznej, ruchowej, muzycznej, tanecznej.

KOORDYNATOR PROJEKTU
Antonina Batko
Warsztaty przyrodnicze dla szkół Teatr Przyrody
Klub przyrodniczy Panda – pomysłodawca projektu, przygotowanie i prowadzenie zajęć warsztatów o zwierzętach, które budzą w nas strach , przygotowanie konkursu „Parada strachów polnych”

INNI NAUCZYCIELE ZAANGAŻOWANI W REALIZACJĘ PROJEKTU
Anna Stępniewska- pracownia „ Hamak”- pomoc w prowadzeniu
Honorata Waszkiewicz warsztaty dla szkół „Od poznania do działania”- pomoc w prowadzeniu warsztatów i nocowanki na Fabrycznej w Miasteczku Przyrody „Przepraszam czy tu straszy?”
Agnieszka Lepianka „Klub Młodego Odkrywcy” przygotowanie „Balu w sieci”
Maria Sawicka- Biczyk –Pracownia Rysunku i Malarstwa - dekoracje
Elżbieta Kossakowska –Dekorowanie - robienie modeli strasznych zwierząt na swoich zajęciach i podczas „Święta Truskawki” . Zorganizowanie wystawy najładniejszych prac
A.Szymańska, N. Ostrowska-Zespół Fasolki - występ Fasolek – piosenki o zwierzętach, których się boimy (pająki) –w czasie imprez „Szarlotka”, „Bal w sieci” i na „Święto Truskawki”
Katarzyna Świder – Kędzior- „Pracownia ceramiczna” – „Smoki zwierzęta z innej epoki” - lepienie smoków z gliny i ich wystawa.
Agnieszka Zielińska –Gra na gitarze. Przygotowanie oprawy muzycznej do balu w sieci- straszna muzyka. Przygotowanie piosenki o strachach na finał konkursu „Parada strachów polnych” , który odbędzie się w czasie „Święta Truskawki”

ADRESAT PROJEKTU
Dzieci 7-12 lat
Klasy szkolne uczestniczące w warsztatach przyrodniczych H, Batko, A.Stępniewskiej i dzieci z zajęć „Dekorowanie” E. Kossakowskiej, dzieci z zajęć Pracowni Ceramicznej K.Świder -Kędzior
Dzieci należące do klubu „Panda” H.Batko
Uczestnicy imprez MDK –u w Miasteczku Przyrody
Zaproszone wybrane klasy ze szkół śródmiejskich: SP nr 211, 29, 12, 34
Przewidywana liczba uczestników około 600 osób w czasie trwania projektu)

SPOSOBY DOTARCIA DO ODBIORCÓW ORAZ PROMOCJA PROJEKTU
Zaproszenie na imprezy wewnętrzne MDK-u uczestników różnych zajęć.
Proponowanie warsztatów przyrodniczych o zwierzętach -strachach zgłaszającym się szkołom w ramach Teatru Przyrody: „Nocne Marki- nietoperze”, „Ostatnie smoki- gady”, „Bezszelestni łowcy- sowy”
Wysłanie zaproszeń do dyrekcji szkół SP nr 211, 29, 12, 34 z propozycją udziału poszczególnych klas w kwietniowych warsztatach „Straszne zwierzę to mnie bierze” w Miasteczku Przyrody.
Zaproszenie uczniów tych szkół do udziału w konkursie „Parada strachów polnych”

ZASIĘG PROJEKTU
Wewnętrzny, zewnętrzny dzielnicowy i miejski( dla zgłaszających się na zajęcia szkół)

CZAS TRWANIA PROJEKTU
Rok szkolny - od września do czerwca

UZASADNIENIE PODJĘCIA TEMATU PROJEKTU
Zwrócenie uwagi na nasze błędne i często niesprawiedliwe opinie o niektórych zwierzętach. Oswajanie swoich strachów poprzez bliższe poznanie zwierząt, których się boimy i uświadomienie ich roli w przyrodzie. Poznanie niebezpiecznych zjawisk zachodzących w przyrodzie i sposobów zachowania się wobec nich .

ZASOBY – ŚRODKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU
Zasoby finansowe na kupienie materiałów do wykonanie pomocy naukowych, dekoracji, na nagrody w konkursach i poczęstunek w czasie organizowanych imprez wewnętrznych i zewnętrznych.

OPIS REALIZACJI PROJEKTU

Harmonogram

Wrzesień
Przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć : gry, puzzle, zdjęcia zwierząt
H. Batko

Październik

Święto szarlotki w Miasteczku Przyrody–
Prelekcja „Co straszy w sadzie” nietoperz, sowa pójdźka, jeż, pająk i warsztaty „W pajęczej sieci” – H.Batko
Występ Fasolek – piosenki m.in. o pająkach – A.Szymańska, N. Ostrowska

Listopad
Noc przyrodniczych strachów czyli „Przepraszam czy tu straszy?”
Nocowanka w Miasteczku Przyrody połączona z warsztatami o nietoperzach, nocnych sowach. Filmy przyrodnicze o nietoperzach wampirach, słuchanie głosów sów, prace plastyczne- robienie nietoperzy. Przygotowanie potrawy w kształcie - straszne zwierzę .
H.Batko, H.Waszkiewicz

Grudzień- styczeń
Przygotowanie warsztatów i wykonanie pomocy naukowych na kwietniowe spotkanie szkół w Miasteczku Przyrody „Straszne zwierzę to mnie bierze”– H. Batko

Styczeń
Bal w sieci –A.Lepianka
Przygotowanie elementów do włożenia na głowę: pająki i muchy – H.Batko
Przygotowanie strasznej muzyki- A. Zielińska

Luty
Wykonanie zaproszeń dla szkół na kwietniowe warsztaty „Straszne zwierzę to mnie bierze”
H.Waszkiewicz i H. Batko
Warsztaty w ramach „Teatru przyrody” o sowach, nietoperzach i gadach

Marzec
Przygotowanie dekoracji na kwietniowe warsztaty „Straszne zwierzę to mnie bierze”
M. Sawicka- Biczyk, I.Antos
Przygotowanie ulotki konkursu „Parada strachów polnych” H.Batko i A.Stępniewska

Kwiecień
Warsztaty przyrodnicze w ramach swoich zajęć „Straszne zwierzę to mnie bierze”
H. Batko, A.Stępniewska. Ogłoszenie konkursu „Parada strachów polnych”

Maj
Rozstrzygnięcie konkursu „Parada strachów polnych” i przygotowanie nagród: H. Batko, A. Lepianka

Czerwiec
Święto truskawki – piknik rodzinny- zakończenie projektu
Wręczenie nagród w konkursie „Parada strachów polnych” i sadzenie strachów przy oczku wodnym przy akompaniamencie zespołu A. Zielińskiej i piosenki „Był sobie Strach”
Występ na scenie – piosenki o zwierzętach : M. Smolińska zespół Campanello, A. Szymańska, N.Ostrowska zespół Fasolki
Warsztat –Zwierzęta w kulturach świata –A .Dziarmaga

Sposób prezentacji wyników, forma podsumowania projektu
Wystawa prac plastycznych pracowni -K.Świder- Kędzior, E. Kossakowskiej
Wystawa konkursowa „Galeria Strachów Polnych”

OCZEKIWANE EFEKTY PROJEKTU
Uświadomienie wszystkim uczestnikom warsztatów i imprez organizowanych w Miasteczku Przyrody oraz na Łazienkowskiej, że w przyrodzie wszystkie organizmy są ważne i potrzebne, chociaż niektóre poprzez swój wygląd, czy sposób życia mogą budzić w ludziach odrazę i strach. Budzenie ciekawości i zainteresowania przyrodą i jej mieszkańcami, motywowanie do ochrony . Pokazanie jak ludzie próbowali dawniej odstraszać niektóre zwierzęta z pól, sadów poprzez umieszczanie strachów polnych. Czy strachy polne przypominające postacie ludzkie były jednak skuteczne. A więc kto bardziej się boi, my zwierząt czy zwierzęta nas?

PLAN EWALUACJI PROJEKTU
Rozmowy z dziećmi i dorosłymi o tym czego dowiedzieli się o życiu różnych zwierząt.