PILNE!!!
hamak fot instruktor: Anna Wróbel-Johnson
   
wiek uczestników: -
   
dni zajęć:
wg. informacji w zakładce "plan zajęć"  -
-  -
   -
   
  zajęcia odbywają się na ul. Fabrycznej 1/3
(wejście od strony Trasy Łazienkowskiej)

Uczestnicy zajęć zapoznają się z warsztatem pracy prawdziwego projektanta, podczas serii praktycznych ćwiczeń poznają pojęcia związane z projektowaniem oraz różnorodne techniki plastyczne i nowoczesne technologie (rysunek, malarstwo, grafikę, a także modelowanie architektoniczne, druk 3d, ceramikę, fotografię i inne). Samodzielnie wykonują proste projekty, różnorodne makiety i prace plastyczne związane z szeroko rozumianym kształtowaniem otoczenia - środowiska życia, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Biorą również udział w projektowaniu otoczenia w przestrzeni publicznej (ogród Miasteczka Przyrody).
Tematyka zajęć została przygotowana w oparciu o pierwszy polski program edukacji architektonicznej dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2005 r. pt.: Dialog z otoczeniem.