hamak 2018 instruktor: Anna Stepniewska
   
wiek uczestników:  7-14 lat
   
dni zajęć:
wg informacji w zakładce "plan zajęć"  
-  
   
   
  zajęcia odbywają się na ul. Fabrycznej 1/3
(wejście od strony Trasy Łazienkowskiej)

Uczestnicy zajęć zapoznają się z warsztatem pracy prawdziwego projektanta, podczas serii praktycznych ćwiczeń poznają pojęcia związane z projektowaniem oraz różnorodne techniki plastyczne i nowoczesne technologie (rysunek, malarstwo, grafikę, a także modelowanie architektoniczne, ceramikę, fotografię, modę i inne). Samodzielnie wykonują proste eksperymenty, projekty, różnorodne makiety i prace plastyczne związane z szeroko rozumianym kształtowaniem otoczenia - środowiska życia, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Biorą również udział w projektowaniu otoczenia w przestrzeni publicznej (ogród Miasteczka Przyrody).

Tematyka zajęć uzupełnia aktualną podstawę programową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i została przygotowana w oparciu o pierwszy polski program edukacji architektonicznej 'Dialog z otoczeniem'.