krzys

Nauczyciele zajęć umuzykalniających w przedszkolach :

Joanna Bronkiewicz - Przedszkole nr: 20, 36
Danuta Fąfara-Burak -  Przedszkole nr: 23, 25, 82 
Krzysztof Obrębski - Przedszkole nr: 42 
Paulina Milewska  - Przedszkole nr: 2, 4, 12, 13 
Sylwia Jedynecka - Przedszkole nr: 16, 24, 35, 38
Violetta Wojda - Przedszkole nr: 9, 10

Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Zaleca się głównie: ruch przy muzyce, śpiew, grę na instrumentach, słuchanie oraz tworzenie muzyki.