Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Zaleca się głównie: ruch przy muzyce, śpiew, grę na instrumentach, słuchanie oraz tworzenie muzyki.

Nauczyciele zajęć umuzykalniających w przedszkolach :

Sylwia Jedynecka - Przedszkole nr: 16, 25, 34, 35

Agnieszka Maliszewska  -  Przedszkole nr: 24, 33

Paulina Milewska - Przedszkole nr: 2, 4, 7, 12, 13

Ewa Szarlińska Przedszkole nr: 9, 82

Violetta Wojda - Przedszkole nr: 10, 23