20180406 103207 TYTUL

instruktor:

Agnieszka Lepianka-Pawlikowska

wiek uczestników:

dla grup przedszkolnych i klas 1-3 szkół podstawowych

dni zajęć:

wg. informacji w zakładce "plan zajęć"

-

 

zajęcia odbywają się na ul. Fabrycznej 1/3
(wejście od strony Trasy Łazienkowskiej)

Celem warsztatów jest rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem.
Zajęcia poszerzają wiedzę ogólną, z naciskiem na zagadnienia z dziedziny: kultury, sztuki, przyrody i zdrowia. Ukraszone są grami i zabawami rozwijającymi zdolności intelektualne, interpersonalnie i manualne. Odbywają się w sali i w terenie.

Tematy zajęć:

1. Na owady nie ma rady – pokazanie różnorodności form i sposobów życia owadów na przykładzie mrówek, biedronek, komarów, much, os, motyli i pszczół. Utrwalenie wiedzy poprzez gry i zabawy.

2.Tales, Heraklit i inni myśliciele o tym z czego powstała przyroda - Wnikliwa obserwacja otaczającego świata jest punktem wyjścia do stworzenia teorii tłumaczących zasadę powstania świata przyrody. Woda, ogień, powietrze i ziemia, poddawane są obserwacji, omówieniu jak się zachowują, gdzie można je odnaleźć, jaki mają wpływ na przyrodę ożywioną i nieożywioną. Gry, zabawy, zgadywanki, krótkie opowiadanka o tym jak rozumowali pierwsi filozofowie.

3. Nietoperz nie taki straszny – prezentacja intrygującego ssaka, jego cech i zwyczajów. Pokazanie odniesień kulturowych, gry i zabawy przybliżające tryb życia i zachowania tych zwierząt. Praca plastyczna.

4. Bobry i ich tamy - prezentacja cech i zwyczajów zwierzęcia, pokazanie odniesień kulturowych, gry i zabawy przybliżające tryb życia i zachowania tych zwierząt.

5. Jeże i ich zwyczaje – przedstawienie cech zwierzęcia. Gry i zabawy przybliżające tryb życia i zachowania tych zwierzą. Pokazanie odniesień kulturowych.

6. Wilk nie taki zły - prezentacja zwierzęcia, jego cech i zwyczajów, pokazanie odniesień kulturowych. Gry i zabawy przybliżające tryb życia i zachowania tych zwierząt.

7. Pracowite pszczoły – przedstawienie życia pszczół, pokazanie ich roli w środowisku, zwrócenie uwagi na sposoby porozumiewania się. Odniesienia kulturowe. Gry i zabawy tematyczne. Praca plastyczna

8. Przyprawy z różnych stron świata – prezentacja popularnych przypraw. Kilka słów o ich walorach i historii. Zabawa utrwalająca wiadomości. Możliwość degustacji. 

9. Lecznicza moc roślin powszednich - prezentacja popularnych warzyw, ich pochodzenie, historia i walory. Zabawa utrwalająca wiadomości. Możliwość degustacji.

10. Pierwsza pomoc – przedstawienie niebezpieczeństw na jakie narażeni jesteśmy na co dzień. Pokazanie jak je można omijać, a gdy już się coś wydarzyło, jak temu zaradzić. Zabawy ćwiczące wzywanie pomocy, opatrywanie ran, pozycja boczna ustalona.

11. Chińskie smoki – przedstawienie obrzędowości związanej z obchodami nowego roku w Chinach. Działania plastyczne, teatr cieni.

12. Aborygeni, ludzie ze snów – Przedstawienie kultury i sposobu życia Aborygenów. Legendy, zabawy tematyczne, zajęcia plastyczne.

13. Wynalazki świata arabskiego – Wędrówka szlakami wypraw kupców i tropami myślicieli starożytnych świata islamsko – muzułmańskiego Afryki Pn. Eksperymenty, zabawa plastyczna.

14. Afrykańskie maski - przybliżenie kultury plemion afrykańskich przez pryzmat masek obrzędowych, zajęcia plastyczne.

15. Obok Kilimandżaro – zajęcia opowiadają o przyrodzie rejonu i Masajach zamieszkujących teren u podnóża najwyższej afrykańskiej góry.

16. Wycinanka mazowiecka – przybliżenie tradycji wycinanki mazowieckiej, prezentacje wycinanek, warsztaty plastyczne.

17. Polskie budownictwo ludowe – przedstawienie tradycyjnego budownictwa wiejskiego. Zabawy tematyczne. Praca plastyczna.

18. W krainie skrzatów – Zapoznanie dzieci z baśniowymi stworkami. Gry i zabawy tematyczne oraz praca plastyczna. 

19. Łazienki Królewskie – skarbnica tajemnic, - podchody o tematyce historyczno-przyrodniczej na terenie parku. 


  Jak trafić na Fabryczną?
 mapa fabryczna mala fabryczna m p
 Kliknij mapkę aby powiększyć