PILNE!!!

 

instruktor:

Agnieszka Lepianka-Pawlikowska

wiek uczestników:

dla grup przedszkolnych i klas 1-3 szkół podstawowych

dni zajęć:

wg. informacji w zakładce "plan zajęć"

-

 

zajęcia odbywają się na ul. Fabrycznej 1/3
(wejście od strony Trasy Łazienkowskiej)

Warsztaty prowadzone są w sali i w terenie. Opierają się na zabawach edukacyjnych o tematyce przyrodniczo-kulturalnej. Rozwijają zdolności intelektualne, interpersonalne i manualne, pobudzają nowe zainteresowania i chęć do poznawania otaczającego świata.

1. Na owady nie ma rady – pokazanie różnorodności form i sposobów życia owadów na przykładzie mrówek, biedronek, komarów, much, os, motyli i pszczół. Utrwalenie wiedzy poprzez gry i zabawy.

2. Tales, Heraklit i inni myśliciele o tym z czego powstała przyroda - Wnikliwa obserwacja otaczającego świata jest punktem wyjścia do stworzenia teorii tłumaczących zasadę powstania świata przyrody. Woda, ogień, powietrze i ziemia, poddawane są obserwacji, omówieniu jak się zachowują, gdzie można je odnaleźć, jaki mają wpływ na przyrodę ożywioną i nieożywioną. Gry, zabawy, zgadywanki, krótkie opowiadanka o tym jak rozumowali pierwsi filozofowie.

3. Nietoperz nie taki straszny – prezentacja intrygującego ssaka, pokazanie odniesień kulturowych, gry i zabawy przybliżające tryb życia i zachowania tych zwierząt.

4. Dzięcioły – lekarze drzew - przedstawienie najpospolitszych w Polsce gatunków, pokazanie cech szczególnych, dzięki którym są tak intrygujące. Przybliżenie zwyczajów. Wskazanie ich wartości dla środowiska.

5. Bobry i ich tamy - prezentacja intrygującego ssaka, pokazanie odniesień kulturowych, gry i zabawy przybliżające tryb życia i zachowania tych zwierząt.

6. Dżdżownice pożyteczne smakoszki - przedstawienie dżdżownicy, robaka bardzo pożytecznego przyrodniczo, dającego się hodować. Pokazanie cech szczególnych. Przybliżenie zwyczajów. Wskazanie ich wartości dla środowiska. W zależności od pogody zajęcia mogą się odbywać w  plenerze. Gry i zabawy tematyczne.

7. Jeże i ich zwyczaje - prezentacja intrygującego ssaka, pokazanie odniesień kulturowych, gry i zabawy przybliżające tryb życia i zachowania tych zwierząt.

8. Wilk nie taki zły - prezentacja intrygującego ssaka, pokazanie odniesień kulturowych, gry i zabawy przybliżające tryb życia i zachowania tych zwierząt.

9. Pszczoły i ich zwyczaje – przedstawienie życia pszczół, pokazanie ich roli w środowisku, zwrócenie uwagi na sposoby porozumiewania się. Odniesienia kulturowe. Gry i zabawy tematyczne.

10. Przyprawy z różnych stron świata – prezentacja popularnych obecnie przypraw, ich egzotyczne pochodzenie, historia i walory. Gra związana z używaniem przypraw. Możliwość degustacji.

11. Lecznicza moc roślin powszednich - prezentacja popularnych obecnie warzyw, ich pochodzenie, historia i walory. Gra związana z używaniem przypraw. Możliwość degustacji.

12. Pierwsza pomoc – jak wezwać pomoc, pozycja ustalona boczna, sztuczne oddychanie, ćwiczenia z manekinem.

13. Wynalazki świata arabskiego – Wędrówka szlakami wypraw kupców i tropami myślicieli starożytnych świata islamsko – muzułmańskiego Afryki Pn. Eksperymenty, zabawa plastyczna.

14. Afrykańskie domy – przybliżenie różnorodności budownictwa afrykańskiego, prezentacja, zajęcia plastyczne, gra tematyczna.

15. Afrykańskie maski - przybliżenie kultury plemion afrykańskich przez pryzmat masek obrzędowych, zajęcia plastyczne.

16. Wycinanka mazowiecka – przybliżenie tradycji wycinanki mazowieckiej, prezentacje wycinanek, warsztaty plastyczne.

17. Kalendarze Indian – przybliżenie kultury Indian Ameryki Pd., gry i zabawy, zadania plastyczne.

18. Życie w Wietnamie – przedstawienie kultury Wietnamu, prezentacja multimedialna, gry, zabawy, zgadywanki.

19. Przyroda Azji – Pokazanie oblicza przyrody Azji, prezentacja zdjęć, gry i zabawy utrwalające materiał.

20. Tajemnice ziół – przybliżenie typowych dla polski ziół wykorzystywanych w obrzędach i rytuałach, które przetrwały do dziś w różnych formach. Legendy i ciekawostki.

21. Aborygeni, ludzie ze snów – Przedstawienie kultury i sposobu życia Aborygenów. Legendy, zabawy tematyczne, zajęcia plastyczne

22. Wycinanka żydowska - przybliżenie historii i tradycji wycinanki żydowskiej, prezentacje wycinanek, warsztaty plastyczne.

23. Parę słów o energii – przybliżenie tematyki energii i jej wykorzystania. Zajęcia ukraszone są eksperymentami.

 


  Jak trafić na Fabryczną?
 mapa fabryczna mala fabryczna m p
 Kliknij mapkę aby powiększyć