PILNE!!!

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja przywracamy większość prowadzonych w MDK Łazienkowska zajęć. Będą one prowadzone zgodnie z zaleceniami GIS, MEN oraz Biura Edukacji m.st. Warszawy w specjalnym reżimie sanitarnym. O szczegółach nowej organizacji zajęć (dni tygodnia, godziny, zasady bezpieczeństwa) będziemy Państwa informować indywidualnie.

Wszystkich chętnych do powrotu na zajęcia prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się na naszej stronie: https://mdk.waw.pl/index.php/kontakt/ankieta

Wypełnienie ankiety nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka na zajęcia na dotychczasowych zasadach. Po jej wypełnieniu prosimy oczekiwać na kontakt ze strony nauczyciela prowadzącego zajęcia lub sekretariatu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Decyzję o przyjęciu dziecka na zajęcia na dostępne miejsca podejmuje dyrektor, zgodnie z kryterium pierwszeństwa, jakie mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych oraz pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Liczebność grupy ustala dyrektor placówki na podstawie powierzchni sali, w której odbywają się zajęcia, uwzględniając ich specyfikę.

W związku z powyższym na uruchomione zajęcia będą przyjmowani wyłącznie uczestnicy, którzy otrzymali od nauczyciela lub z sekretariatu jednoznaczne potwierdzenie przyjęcia na wyznaczoną godzinę.

Prosimy nie przychodzić na zajęcia wyłącznie na podstawie zgłoszenia przez powyższą ankietę!

Zajęcia, których nie znajdą Państwo na liście nie zostaną wznowione w związku z brakiem możliwości prowadzenia ich w obowiązującym rygorze sanitarnym. Będą one prowadzone jak dotychczas metodami zdalnymi.