5 września o godz. 18.00 w sali 105.

Zapraszamy dzieci i rodziców ze wszystkich grup kontynuujących i dzieci nowoprzyjęte.

Przypominamy o konieczności przyniesienia wypełnionych i podpisanych KART UCZESTNIKA!