PILNE!!!

Zalecenia służą zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieciom i młodzieży uczęszczających do:

  1. form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym korzystającym z opieki dziennego opiekuna na podstawie umowy zawartej przez m.st. Warszawa,
  2. przedszkoli,
  3. szkół,
  4. placówek działających na podstawie Prawa oświatowego,
  5. instytucji kultury,
  6. placówek wsparcia dziennego,
  7. ośrodka interwencji kryzysowej,
  8. jednostek działających w zakresie sportu i rekreacji,

- prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz realizujących zadania m.st. Warszawy na jego zlecenie.

Drodzy Uczestnicy, Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

W celu zapewnienia najwyższych standardów bezpiecznego pobytu dzieci i młodzieży na terenie placówki przypominamy, że wszelkie spostrzeżenia, sygnały i uwagi, które pomogą nam podnieść poziom bezpiecznego pobytu uczestników naszych zajęć w naszej placówce, możecie zgłaszać (również anonimowo) za pomocą formularza kontaktowego, który znajduje się na naszej stronie w zakładce "KONTAKT" lub pocztą elektroniczną na nasz adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Korespondencję należy oznaczyć dopiskiem "BEZPIECZEŃSTWO". Rodziców/Opiekunów chcących poznać procedury bezpieczeństwa obowiązujące w placówce zapraszamy do kontaktu z sekretariatem i dyrekcją. Przypominamy również, że o najważniejszych telefonach kontaktowych w razie potrzeby skorzystania z pomocy i wsparcia wyspecjalizowanych instytucji.

1. Prawo do informacji i kopii danych

Każda osoba, ma prawo dowiedzieć się, czy konkretny administrator przetwarza dane na jej temat.Może też się zwrócić o udzielenie takiej informacji. Wniosek o udzielenie informacji, czy dane są przetwarzane, nie wymaga uzasadnienia i nie ma zdefiniowanej formy, w jakiej powinien być złożony, dlatego może to być wniosek pisemny, elektroniczny lub zapytanie ustne. Administrator zobowiązany jest zweryfikować tożsamość osoby składającej wniosek, by upewnić się, że dane zostaną przekazane właściwej osobie. Przygotowanie i wydanie kopii przetwarzanych danych osobie wnioskującej jest nieodpłatne, przy pierwszym wniosku, za kolejne kopie możliwe jest pobranie opłaty.