Szanowni Państwo, w związku z trwającą pandemią, starmy się zapewnić naszym podopiecznym, ale również pracownikom i opiekunom dzieci maksimum bezpieczeństwa, zachowując jak najwięcej z dotychczasowej atmosfery i jakości działań MDK Łazienkowska. Przypominamy, że jako placówka oświatowa podlegamy przepisom i wytycznym wydawanym przez MEN, MZ oraz GIS.

W związku z wprowadzonymi procedurami prosimy o:

- Przychodzenie do placówki tylko osób zdrowych, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych. Uprzedzamy, że osoby z katarem, kaszlem lub innymi objawami infekcji nie będą mogły wejść do budynku.
- Przekazanie nauczycielom prowadzącym zajęcia numeru telefonu, który pozwoli na szybki kontakt z rodzicem / opiekunem uczestnika.
- Dezynfekowanie rąk zaraz po wejściu do budynku lub noszenie rękawiczek jednorazowych.
- Przychodzenie na zajęcia punktualnie. Na 10 minut przed zajęciami, nauczyciel prowadzący zajęcia będzie zbierał swoją grupę w holu obok recepcji. Po rozpoczęciu zajęć nie będzie możliwości dołączenia do grupy.
- Punktualne odbieranie swoich podopiecznych. Dzieci samodzielnie opuszczające MDK muszą mieć pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych.
- Noszenie maseczek w części wspólnej budynku. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy również uczestników zajęć. Po dotarciu do sali, mogą uczestniczyć w zajęciach bez maseczki.
- W przypadku uczestnictwa w zajęciach tanecznych, przynoszenie worków na obuwie i zmianę butów przed zajęciami.
- Ustalenie z nauczycielem szczegółów dotyczących danych zajęć. W związku z wymogami sanitarnymi, niektóre zajęcia mogą zostać skrócone lub będą prowadzone w podgrupach.

W trosce o nasze wspólne zdrowie, bardzo prosimy o zrozumienie i uszanowanie powyższych zaleceń.

Szczegóły dotyczące wprowadzonej procedury znajdą Państwo TUTAJ 

Mamy nadzieję, że pomimo wprowadzonych obostrzeń ten rok przyniesie nam wszystkim wiele radości i pozwoli nadal rozwijać pasje naszych wychowanków.