Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Zaleca się głównie: ruch przy muzyce, śpiew, grę na instrumentach, słuchanie oraz tworzenie muzyki.

Nauczyciele zajęć umuzykalniających w przedszkolach :

Sylwia Jedynecka - Przedszkole nr: 9, 20, 34, 82

Paulina Milewska - Przedszkole nr: 2, 4, 7, 12, 13

Violetta Wojda - Przedszkole nr: 3,10, 38