PILNE!!!

Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Zaleca się głównie: ruch przy muzyce, śpiew, grę na instrumentach, słuchanie oraz tworzenie muzyki.

Nauczyciele zajęć umuzykalniających w przedszkolach :

Sylwia Jedynecka - Przedszkole nr: 16, 20, 25, 34, 82

Paulina Milewska - Przedszkole nr: 2, 4, 7, 12, 13

Violetta Wojda - Przedszkole nr: 10, 3

krzys

Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Zaleca się głównie: ruch przy muzyce, śpiew, grę na instrumentach, słuchanie oraz tworzenie muzyki.

Dzieci reagują na muzykę zachwytem i radością. Intuicyjnie klaszczą, tupią, pobudzają się lub uspokajają, poważnieją i mówią o niej. Pod wpływem edukacji muzycznej te nieuświadomione reakcje mogą przekształcić się w świadome przeżywanie muzyki – np. w tańcu.

Edukacja muzyczna rozwija nie tylko wrażliwość estetyczną i poczucie rytmu, lecz także wpływa na rozwój klatki piersiowej oraz wzmocnienie więzadeł głosowych. Zajęcia przy muzyce i śpiewie kształcą ogólną koordynację ruchową dziecka oraz korzystnie oddziałują na pracę narządów wewnętrznych (płuc, serca) i układu nerwowego. Rozwijają również wyobraźnię dziecka, wzbogacają jego słownictwo i poprawiają wymowę. Treść piosenek poszerza jego wiedzę o świecie. Nauka tekstu to także ćwiczenie pamięci oraz praca nad utrzymywaniem koncentracji i uwagi.

Muzyka odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka. Pomaga wyrażać siebie, lepiej rozumieć innych i zapamiętywać istotne chwile naszego życia. Obcowanie z nią jest przyjemne. Ułatwia wyzwalanie nadmiaru energii i umożliwia zmianę nastroju. Pomaga także rozumieć abstrakcję i uczy analizowania oraz syntetyzowania.

Prowadzone przez nas zajęcia są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Dla 3-4-latków trwają 15-20 minut, a dla 5-6-latków – 30-40 minut. Odbywają się po godzinie 13:00, już po zrealizowaniu podstawy programowej.

Dzięki zajęciom dzieci potrafią reagować ruchem na zamianę dynamiki i tempa muzyki, odtwarzać zadany rytm, interpretować ruchem treść muzyki, wygrywać rytm na instrumentach perkusyjnych, improwizować instrumentalnie i werbalnie. Rozróżniają także barwę dźwięków, rozwijają poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i inwencję twórczą. A muzyka i zaangażowanie oraz pedagogiczne przygotowanie nauczycieli sprawiają, że nauka sprawia dzieciom przyjemność.

Przykładowy przebieg zajęć:

Powitanie - Zabawa „Dzień dobry – jak się masz”
Dzieci siedząc w kole przekazują sobie maskotkę krasnala wraz z pozdrowieniem i określeniem jak się mam.

1.Słuchanie piosenki pt” Powitalny Koncert" granej przez nauczyciela i śpiewanej – próby określenia jej nastroju, charakteru, tempa. Śpiew z lekkim wystukiwaniem rytmu o kolana.

2. Zabawa muzyczno-rytmiczna „Smutno-wesoło”
Dzieci losują buźki smutne lub wesołe, słuchają muzyki i określają jej nastrój oraz poruszają się do niej wesoło lub smutno. Na przerwę wywołana grupa dzieci (smutna lub wesoła) rytmicznie wypowiada zdanie:

Jes-tem jes-tem dzi-siaj we-so-ły

Nie chcę nie chcę być dzi-siaj smut-ny

3. Rozróżnianie brzmienia instrumentów – dzieci siedzą w kręgu, w środku ułożone leżą: bębenek, tamburyno, trójkąt, talerze, grzechotka. Słuchają odtwarzanego brzmienia tych instrumentów i za każdym razem muszą rozpoznać, który grał.

4. Zabawa „Echo na instrumentach” – dzieci odwracają się tyłem do kręgu, w środku którego leżą instrumenty. Wyznaczone dziecko wystukuje prosty rytm na wybranym instrumencie. Zadaniem pozostałych jest odgadnięcie na czym grano i powtórzenie rytmu.

5. Zabawa „Wirujące Ptaszki” z reakcją na zmianę wysokości dźwięków. Dzieci zamieniają się w Ptaszki. Gdy muzyka grana jest w wyższych rejestrach – ptaszki wirują. Gdy jest grana nisko – ptaszki opadają na ziemię, kładą się.

6. Zabawa w orkiestrę z dyrygentem – dzieci siedząc w kole klaszczą do rytmu wg wskazówek dyrygenta-nauczyciela. Następnie chętne dziecko może zostać dyrygentem. Dzieci mogą również grać na instrumentach wykonanych przez siebie.

7. Śpiew piosenki „Powitalny Koncert” z grą na instrumentach.

Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach, rozdanie nagród (pieczątki, czarodziejska nutka), by zachęcić dzieci do dalszej pracy.

Krzysztof Obrębski