Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Zaleca się głównie: ruch przy muzyce, śpiew, grę na instrumentach, słuchanie oraz tworzenie muzyki.

Nauczyciele zajęć umuzykalniających w przedszkolach :

Sylwia Jedynecka - Przedszkole nr: 9, 20, 34, 82

Paulina Milewska - Przedszkole nr: 2, 4, 7, 12, 13

Violetta Wojda - Przedszkole nr: 3,10, 38

 

Od rytmiki do matematyki

Paulina Milewska

Od dawien dawna wiadomo, że muzyka wpływa na prawidłowy rozwój człowieka, dlatego jej nauczanie już od najmłodszych lat ma bardzo korzystny wpływ na organizm małego dziecka. Niektórzy twierdzą, że muzyka jest bardzo matematyczna, a to za sprawą rytmu, który w sobie kryje. Rytm to usystematyzowany w czasie szereg dźwięków docierających do ludzkiego ucha. Zajęcia rytmiczne mają więc na celu uwrażliwienie dzieci na dźwięki, które do nich docierają oraz na sam moment ich pojawiania się w czasie, czyli rytm.

Podczas zajęć dzieci uczą się świadomie słuchać muzyki oraz wyrażać ją poprzez rytmiczne akompaniowanie i grę na różnych instrumentach oraz poprzez taniec. Ponadto uczą się reagować na zmianę dynamiki i tempa muzyki. Rozróżniają wysokość i barwę dźwięku, dzięki czemu rozwija się u nich muzyczna wrażliwość.
Poprzez naukę piosenek z dziecięcego repertuaru, dzieci poznają nowe słowa i znaczenie różnych pojęć. Wiedza przekazywana dzieciom w połączeniu z rytmicznymi dźwiękami dużo łatwiej i zdecydowanie szybciej jest przez nie przyswajana i zapamiętywana.

Muzykę dla przedszkolaków można podzielić na: aktywizującą i uspokajająco-relaksacyjną. Podczas naszych zajęć umiejętnie przeplatamy oba rodzaje muzyki, ponieważ jednakowo pozytywnie wpływają na rozwój młodego organizmu.

Wszystkie nasze działania prowadzone są w formie zabawy, dzięki czemu dzieci robią to, co lubią najbardziej, zaś wyspecjalizowana kadra dba o ich prawidłową postawę ciała, umiejętność zachowania równowagi i kontroluje orientację przestrzenną.

Do zabawy najczęściej wykorzystujemy muzykę aktywizującą, która pobudza do aktywności fizycznej oraz prawidłowo wpływa na postawę ciała, a co za tym idzie, prawidłowy rozwój wszystkich narządów wewnętrznych. Tego typu działania, ubrane w rytmiczny podział wartości nut, oprócz tego, że wywołują radość, to również wpływają na wzmocnienie poczucia własnej siły. Dzieci swoim ruchem odzwierciedlają przebiegi ćwierćnutowe, ósemkowe, czy też szesnastkowe i nie tylko. Dzięki temu działaniu uczone są dodatkowo schematów rytmicznych, które doskonale się przydają podczas dalszej nauki np. tańców.

Wiadomo, że po wzmożonym wysiłku, każdy lubi odpocząć. To właśnie w tym momencie wykorzystujemy muzykę uspokajająco-relaksacyjną. Dajemy dzieciom czas, by mogły się odprężyć, zrelaksować i wyciszyć.

Zajęcia rytmiki prowadzone w śródmiejskich przedszkolach pod nazwą - zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem przez fachową kadrę zatrudnioną w Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego to edukacja muzyczna najmłodszych na wysokim poziomie, prowadzona z wielką dbałością o fizyczny i psychiczny rozwój dzieci.


 Muzyka bawi i rozwija

Krzysztof Obrębski

krzys

Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Zaleca się głównie: ruch przy muzyce, śpiew, grę na instrumentach, słuchanie oraz tworzenie muzyki.

Dzieci reagują na muzykę zachwytem i radością. Intuicyjnie klaszczą, tupią, pobudzają się lub uspokajają, poważnieją i mówią o niej. Pod wpływem edukacji muzycznej te nieuświadomione reakcje mogą przekształcić się w świadome przeżywanie muzyki – np. w tańcu.

Edukacja muzyczna rozwija nie tylko wrażliwość estetyczną i poczucie rytmu, lecz także wpływa na rozwój klatki piersiowej oraz wzmocnienie więzadeł głosowych. Zajęcia przy muzyce i śpiewie kształcą ogólną koordynację ruchową dziecka oraz korzystnie oddziałują na pracę narządów wewnętrznych (płuc, serca) i układu nerwowego. Rozwijają również wyobraźnię dziecka, wzbogacają jego słownictwo i poprawiają wymowę. Treść piosenek poszerza jego wiedzę o świecie. Nauka tekstu to także ćwiczenie pamięci oraz praca nad utrzymywaniem koncentracji i uwagi.

Muzyka odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka. Pomaga wyrażać siebie, lepiej rozumieć innych i zapamiętywać istotne chwile naszego życia. Obcowanie z nią jest przyjemne. Ułatwia wyzwalanie nadmiaru energii i umożliwia zmianę nastroju. Pomaga także rozumieć abstrakcję i uczy analizowania oraz syntetyzowania.

Prowadzone przez nas zajęcia są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Dla 3-4-latków trwają 15-20 minut, a dla 5-6-latków – 30-40 minut. Odbywają się po godzinie 13:00, już po zrealizowaniu podstawy programowej.

Dzięki zajęciom dzieci potrafią reagować ruchem na zamianę dynamiki i tempa muzyki, odtwarzać zadany rytm, interpretować ruchem treść muzyki, wygrywać rytm na instrumentach perkusyjnych, improwizować instrumentalnie i werbalnie. Rozróżniają także barwę dźwięków, rozwijają poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i inwencję twórczą. A muzyka i zaangażowanie oraz pedagogiczne przygotowanie nauczycieli sprawiają, że nauka sprawia dzieciom przyjemność.

Przykładowy przebieg zajęć:

Powitanie - Zabawa „Dzień dobry – jak się masz”
Dzieci siedząc w kole przekazują sobie maskotkę krasnala wraz z pozdrowieniem i określeniem jak się mam.

1.Słuchanie piosenki pt” Powitalny Koncert" granej przez nauczyciela i śpiewanej – próby określenia jej nastroju, charakteru, tempa. Śpiew z lekkim wystukiwaniem rytmu o kolana.

2. Zabawa muzyczno-rytmiczna „Smutno-wesoło”
Dzieci losują buźki smutne lub wesołe, słuchają muzyki i określają jej nastrój oraz poruszają się do niej wesoło lub smutno. Na przerwę wywołana grupa dzieci (smutna lub wesoła) rytmicznie wypowiada zdanie:

Jes-tem jes-tem dzi-siaj we-so-ły

Nie chcę nie chcę być dzi-siaj smut-ny

3. Rozróżnianie brzmienia instrumentów – dzieci siedzą w kręgu, w środku ułożone leżą: bębenek, tamburyno, trójkąt, talerze, grzechotka. Słuchają odtwarzanego brzmienia tych instrumentów i za każdym razem muszą rozpoznać, który grał.

4. Zabawa „Echo na instrumentach” – dzieci odwracają się tyłem do kręgu, w środku którego leżą instrumenty. Wyznaczone dziecko wystukuje prosty rytm na wybranym instrumencie. Zadaniem pozostałych jest odgadnięcie na czym grano i powtórzenie rytmu.

5. Zabawa „Wirujące Ptaszki” z reakcją na zmianę wysokości dźwięków. Dzieci zamieniają się w Ptaszki. Gdy muzyka grana jest w wyższych rejestrach – ptaszki wirują. Gdy jest grana nisko – ptaszki opadają na ziemię, kładą się.

6. Zabawa w orkiestrę z dyrygentem – dzieci siedząc w kole klaszczą do rytmu wg wskazówek dyrygenta-nauczyciela. Następnie chętne dziecko może zostać dyrygentem. Dzieci mogą również grać na instrumentach wykonanych przez siebie.

7. Śpiew piosenki „Powitalny Koncert” z grą na instrumentach.

Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach, rozdanie nagród (pieczątki, czarodziejska nutka), by zachęcić dzieci do dalszej pracy.