PILNE!!!
ceramika ksk1     instruktor:  Katarzyna Świder-Kędzior
wiek uczestników:        od 6 lat
dni zajęć:
wtorek   
   wg planu zajęć
   
   
   
czwartek  wg planu zajęć

   
   
   
   

 

Zapraszamy do obejrzenia naszych prac na Facebook: https://m.facebook.com/pracowniakrakle?ref=bookmarks  

Serdecznie zapraszam dzieci oraz młodzież 

do rozpoczęcia lub kontynuowania wspólnej przygody z ceramiką!

Zajęcia ceramiczne są prowadzone na poziomie podstawoym - dla wszystkich zainteresowanych oraz poziomie zaawansowanym - dla osób, które miały już wcześniej kontakt z ceramiką. Na zajęciach zapoznajemy się z różnymi rodzajami mas ceramicznych (gliny), technikami ich formowania, łączenia oraz poznajemy różne techniki zdobienia ceramiki. Poznajemy tradycyjne metody lepienia z gliny, np. modelowanie ręczne z wałeczków, plastrów, bryły. Uczymy się operowania bryłą, fakturą oraz podstaw formowania form użytkowych. Praca z gliną jest wspaniałą okazją do rozwijania zdolności manualnych, ma też wyjątkowe działanie relaksacyjne i terapeutyczne, sprzyja wyciszeniu. Zajęcia kształtują wytrwałość, kreatywność i wrażliwość estetyczną. Wszystkie prace są wypalane w piecu ceramicznym i zdobione własnoręcznie przez uczestników.

Programy zajęć obejmuą tematykę:

1. Ceramika - charakterystyka, funkcje, przeznaczenie ceramiki.
2. Środki wyrazu artystycznego w rzeźbie, płaskorzeźbie i innym wyrobie ceramicznym.
3. Podstawowe metody kształtowania ceramiki (formowanie z bryły, formowanie z plastra, metoda wałeczkowa).
4. Opanowanie umiejętności posługiwania się narzędziami służącymi do pracy w glinie.
5. Użycie gotowych form, także gipsowych. (duże i małe formy).
6. Zdobienie ceramiki (stempel, odciskanie faktur, ryt wklęsły, wypukły, płaskorzeźba, ażur).
7. Zdobienie wypalonych wyrobów (biskwitów): malowanie angobami, szkliwienie, malowanie podszkliwne.
8. Suszenie, szlifowanie i wypalanie wykonanych wyrobów.

Program grupy zaawansowanej dodatkowo obejmuje:

1. Technologia mas ceramicznych:
a) metody podsuszania i zabezpieczania obiektów ceramicznych wymagających pracy na kilku etapach,
c) odzyskiwanie – regeneracja gliny,
d) barwienie i łączenie mas ceramicznych.
2. Zasady i metody modelowania różnymi technikami ceramicznymi, oraz sposoby realizacji obiektu
ceramicznego:
a) Tworzenie prostych form gipsowych (odlewów)- form pomocniczych do formowania ceramiki,
b) Formowanie ceramiki z masy lejnej (przygotowanie masy lejnej).
3. Nowe techniki zdobienia ceramiki:
a) Zdobienie podszkliwne i naszkliwne: Majolika, tlenki,
b) Sgraffito i technika maskowania,
c) Wykorzystanie faktur - polerowanie, rytowanie, wycinanie.
4. Budowa pieca plenerowego - przygotowanie i wypalanie ceramiki w piecu ziemnym.

 

ceramika banerek