20180406 103207 TYTUL

instruktor:

Agnieszka Lepianka-Pawlikowska

wiek uczestników:

dla grup przedszkolnych i klas 1-3 szkół podstawowych

dni zajęć:

wg. informacji w zakładce "plan zajęć"

-

 

zajęcia odbywają się na ul. Fabrycznej 1/3
(wejście od strony Trasy Łazienkowskiej)

Celem warsztatów jest rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem.
Zajęcia poszerzają wiedzę ogólną, z naciskiem na zagadnienia z dziedziny: kultury, sztuki, przyrody i zdrowia. Ukraszone są grami i zabawami rozwijającymi zdolności intelektualne, interpersonalnie i manualne. Odbywają się w sali i w terenie.

hamak 2018

  instruktor: Anna Stępniewska
  wiek uczestników: szkoły podstawowe
  dni zajęć: wg informacji w zakładce "plan zajęć"
   

 

Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami związanymi z architekturą, zrównoważonym budownictwem, re-designem i ekologią, także w kontekście dbałości o wartości środowiska naturalnego. Projekt ma z założenia kształcić młodych, świadomych obywateli, żyjących w zgodzie z otaczającym ich krajobrazem - zarówno tym naturalnym jak i kulturowym. Jak wykazały przeprowadzone w 2009 roku badania prowadzone we współpracy z MSCDN (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli): udział dzieci i młodzieży w programie wywiera pozytywny wpływ na ich rozwój poznawczy.

warsztaty3 TYTULOWE

Warsztaty dla szkół prowadzone są w ramach Galerii Rozwijania Talentów i Umiejętności, której celem jest propagowanie edukacji artystycznej wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny – obejmują zagadnienia z obszaru dziennikarstwa, public relations i komunikacji, a także fotografii, filmu i trening kreatywnego pisania. Najważniejszym elementem jest praca warsztatowo-projektowa. Uczestnicy spotkań przez cały rok pracują w grupach warsztatowych realizując zaplanowane wcześniej zadania, takie jak tworzenie gazety czy przygotowanie własnej etiudy filmowej. Nauczyciel dostarcza wiedzy i jest opiekunem/koordynatorem tych działań, ale pomysł i wykonanie leżą po stronie uczestników zajeć w Galerii. Młodzież nabywa nowe umiejętności i je rozwija – mają one nie tylko warsztatowy charakter, ale także społeczny, związany z komunikacją w grupie, z organizacją pracy i odpowiedzialnością za poszczególne etapy zadania.

 

teatr przyrody 

instruktor: Antonina Hanna Batko
wiek uczestników: szkoły podstawowe
dni zajęć: wg. informacji w zakładce "plan zajęć"
  zajęcia odbywają się na ul. Fabrycznej 1/3
(wejście od strony Trasy Łazienkowskiej)

 

 lazmiglowka

instruktor: Elżbieta Zduńczyk
wiek uczestników: klasy 0-3 szkoły podstawowej
dni zajęć:

wg. informacji w zakładce "plan zajęć"

-

  zajęcia odbywają się na ul. Fabrycznej 1/3
(wejście od strony Trasy Łazienkowskiej)

 Obraz 028

  instruktor:  Honorata Waszkiewicz
  wiek uczestników:    szkoły podstawowe
  dni zajęć: wg. informacji w zakładce "plan zajęć"