PILNE!!!

 

instruktor:

Agnieszka Lepianka-Pawlikowska

wiek uczestników:

dla grup przedszkolnych i klas 1-3 szkół podstawowych

dni zajęć:

wg. informacji w zakładce "plan zajęć"

-

 

zajęcia odbywają się na ul. Fabrycznej 1/3
(wejście od strony Trasy Łazienkowskiej)

Warsztaty prowadzone są w sali i w terenie. Opierają się na zabawach edukacyjnych o tematyce przyrodniczo-kulturalnej. Rozwijają zdolności intelektualne, interpersonalne i manualne, pobudzają nowe zainteresowania i chęć do poznawania otaczającego świata.

hamak

  instruktor: Anna Wróbel-Johnson
  wiek uczestników: szkoły podstawowe, gimnazja
  dni zajęć: wg. informacji w zakładce "plan zajęć"
   

 

Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami związanymi z architekturą, zrównoważonym budownictwem, re-designem i ekologią, także w kontekście dbałości o wartości środowiska naturalnego. Projekt ma z założenia kształcić młodych, świadomych obywateli, żyjących w zgodzie z otaczającym ich krajobrazem - zarówno tym naturalnym jak i kulturowym. Jak wykazały przeprowadzone w 2009 roku badania prowadzone we współpracy z MSCDN (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli): udział dzieci i młodzieży w programie wywiera pozytywny wpływ na ich rozwój poznawczy.

  instruktor: Marta Olbryś
wiek uczestników: gimnazja i szkoły ponadgimnazjane
dni zajęć: wg. informacji w zakładce "plan zajęć"
    

W Galerii Rozwijania Talentów i Umiejętności zajęcia mają charakter warsztatowy, prowadzone są metodami interaktywnymi, projektowo, z naciskiem na rozwój praktycznych umiejętności z obszaru edukacji artystycznej. Kierowane są do zorganizowanych grup młodzieży ponadgimnazjalnej. Uczestnicy mogą poszerzyć wiedzę z zakresu fotografii, sztuki dziennikarskiej, kreatywnego pisania, filmu, komunikacji wizualno-medialnej i treningu kreatywności. Uczestnicy mogą doskonalić umiejętność pisania tekstów dziennikarskich, fotografowania, przygotowania prostych filmów, zaprojektowania plakatu/znaku graficznego/piktogramu/logotypu.

 

teatr przyrody 

instruktor: Antonina Hanna Batko
wiek uczestników: szkoły podstawowe
dni zajęć: wg. informacji w zakładce "plan zajęć"
  zajęcia odbywają się na ul. Fabrycznej 1/3
(wejście od strony Trasy Łazienkowskiej)

 

 lazmiglowka

instruktor: Elżbieta Zduńczyk
wiek uczestników: klasy 0-3 szkoły podstawowej
dni zajęć:

wg. informacji w zakładce "plan zajęć"

-

  zajęcia odbywają się na ul. Fabrycznej 1/3
(wejście od strony Trasy Łazienkowskiej)

 Obraz 028

  instruktor:  Honorata Waszkiewicz
  wiek uczestników:    szkoły podstawowe
  dni zajęć: wg. informacji w zakładce "plan zajęć"