PILNE!!!

 

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny2019/2020

Przewodnicząca: Agnieszka Bieńkowska

Wiceprzewodnicząca: Renata Krysiak  

Wiceprzewodnicząca: Agnieszka Bienias

Sekretarz: Olga Rocka

Członkini Prezydium: Justyna Marynowicz

 

Komisja Rewizyjna: Wanda Stolarska

 

Płatności składek na Radę Rodziców można dokonać w pokoju nr 11 (na parterze) lub na konto Rady Rodziców: 

PKO BP XV O/W-wa
76 1020 1156 0000 7102 0006 7181

UWAGA!
W tytule płatności prosimy wpisać:
imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w zajęciach i  nazwę zajęć.

Wysokość składki w roku szkolnym 2019/2020

Rysunek i Malarstwo - 400 zł

Fasolki - 350 zł

Ceramika - 390 zł

Pozostałe zajęcia - 300 zł