PILNE!!!

SKŁAD RADY MŁODZIEŻY
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
na rok szkolny 2023/2024

Przewodniczący:   Marysia Wojas – LO im. M. de Cervantesa

 

Członkowie:

1. Jadwiga Rączka – LO im. Wł. Bartoszewskiego
2. Jan Wysocki – LO im. Wł. Bartoszewskiego
3.Małgorzata Laskowska – LO im. J. Bema
4. Magdalena Jodłowska – LO im. M. de Cervantesa

 

Opiekun Samorządu Wychowanków MDK – Marta Olbryś /e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./

RM składa się z młodzieży chętnej do współpracy w ramach działań kulturalno-edukacyjno-wychowawczych MDK.

Do RM może należeć młodzież biorąca udział w stałych zajęciach MDK, ale także młodzież zainteresowana udziałem i współpracą w tworzeniu poszczególnych projektów, przygotowywaniu oraz prowadzeniu zajęć i imprez.

Zadania RM:

- inicjowanie nowych form działań MDK (proponowanie tematyki oraz sposobów działań atrakcyjnych dla młodych ludzi i     adekwatnych do ich bieżących potrzeb i zainteresowań),
- wspomaganie działań MDK poprzez czynny udział w prowadzonych przez MDK projektach, imprezach i zajęciach,
- w
spomaganie działań MDK poprzez pomoc w organizowaniu i prowadzeniu projektów i różnego rodzaju imprez,
- p
omoc w naborze uczestników i promocji działań placówki wśród swoich rówieśników,
- w
spieranie wychowanków i udzielanie pomocy w razie, gdyby zaszła taka potrzeba,
- i
ndywidualny rozwój osobisty wychowanków poprzez umożliwienie zdobywania wiedzy z wielu dziedzin, kontaktowania z interesującymi ludźmi, udział w projektach międzynarodowych,
- b
liższe wzajemne poznanie się kadry i wychowanków, co służy lepszej współpracy,
- z
dobywanie umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności i dbałości o wspólne dobro.

Spotkania RM odbywają się w zależności od potrzeb. Inicjowane są z jednej strony przez opiekuna RM, a z drugiej przez samych wychowanków. Służą wymianie informacji, lepszemu wzajemnemu poznaniu się, szkoleniom w dziedzinach przydatnych wychowankom, przygotowaniu projektów i imprez MDK.
Na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym Rada Młodzieży zbierając pomysły i tworząc plan działań na nowy rok szkolny, wybiera osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkretnych przedsięwzięć. Zazwyczaj pomysłodawca zostaje koordynatorem organizacyjnym zaproponowanego przez siebie działania.
Prace RM i prace poszczególnych odpowiedzialnych za projekty pomysłodawców wspiera radą i działaniem opiekun RM.